Pædagogkompetencer og grundlæggende matematik

Vil du gerne stimulere børn og unges nysgerrighed for begreber og begrebsdannelse i matematik? Mangler du faglige kompetencer til at understøtte børn og unges læring i matematik?

Matematik er ikke kun et fag, der skal undervises i af lærere. Kravene til børn og unges matematikfærdigheder bliver stadig større og pædagoger i dagtilbud og i skolen skal kunne indgå i forskellige former for matematikundervisning.

Dette modul giver dig den faglige matematiske ballast til at kunne støtte det enkelte barn eller den enkelte unge fra 3 til 18 år. Der er dog især fokus på førskoleaktiviteter, skolestart og undervisningsrelateret lektiehjælp.

Hvad får du ud af modulet?

Med udgangspunkt i viden om læreprocesser, der fører til matematisk begrebsdannelse, arbejder du med at iværksætte såvel træningsbaserede som forståelsesbaserede aktiviteter i matematik.

Du får erfaringer med at anvende hjælpemidler, som illustrerer matematiske begreber og ideer, og du får ideer til, hvordan du kan håndtere en matematisk samtale, der leder mod børnenes matematiske begrebsdannelse.

Gennem modulet rettes din opmærksomhed på, hvordan barnet eller den unges misopfattelse fx inden for tal og størrelser, kan være udgangspunkt for at igangsætte læreprocesser.

Hvad arbejder du med på modulet?

I dette kommer du til at reflektere over, hvorledes du i din praksis kan arbejde med begreber og begrebsdannelse i matematik. Du arbejder med at tilrettelægge og organisere matematiske læreprocesser bl.a. gennem anvendelse af eksperimenterende arbejdsformer.

Du vil blive introduceret for hjælpemidler som hensigtsmæssigt illustrerer matematiske begreber, og du får indblik i sprogets betydning for læring i matematik.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Undervisere fra UCN act2learn lægger vægt på at du bliver trænet i at udvikle dig teoretisk og i din professionelle praksis. Derfor arbejder du igennem hele modulet på at perspektivere din praksis gennem forskningsbaseret teori, som du præsenteres for.

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem almindelig undervisning, diskussioner i grupper og plenum, casearbejder og individuelle studier og refleksioner.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
27.01.2021

Slut
19.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.11.2020

Tidspunkt
Onsdage, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring