Andetsprogspædagogik

Er du optaget af, hvordan du kan tilrettelægge god sprogundervisning/sprogstimulering for flersprogede børn, unge og voksne?

Ønsker du at udvikle forskellige metodiske tilgange, som kan sættes i spil i forhold til den målgruppe, du står overfor? Så se nærmere på dette modul, der har særligt fokus på kommunikativ sprogpædagogik og sproglig stilladsering.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du:

  • Har viden om andetsprogsdidaktik og andetsprogspædagogik
  • Har indsigt i andetsprogspædagogiske tilgange og fordyber sig teoretisk og metodisk i forskellige andetsprogspædagogiske aspekter
  • Kan anvende teori og metode til at planlægge, gennemføre og evaluere samt træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger om egen praksis

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

  • Andetsprogspædagogikkens udvikling i dansk og internatonalt perspektiv
  • Sprogstimulering og sprogundervisning
  • Kommunikativ sprogpædagogik i et interaktionelt perspektiv
  • Sproglig opmærksomhed og sproglig bevidsthed
  • De kommunikative færdigheder: læse og skrive
  • Dansk som andetsprog organiseret som et selvstændigt fagområde og som en integreret del af emner og fag

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
6-7 undervisningsgange typisk fra kl. 8.30-14.30 og i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag. Dertil er der egen studietid, gruppearbejde, afprøvning af teori og metode i praksis med mere samt vejledning og eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
28.01.2022

Slut
20.05.2022

Tilmeldingsfrist
15.11.2021

Tidspunkt
Fredage kl. 8.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring