Flersprogethed og andetsprogstilegnelse

Ønsker du at blive klædt på til at varetage undervisning og vejledning inden for dansk som andetsprog? Vil du kunne formidle og rådgive om udfordringer og potentialer ved sprogtilegnelse og tosprogethed?

Med dette modul opnår du kompetencer til at varetage opgaver med fx planlægning af undervisning for tosprogede elever og sprogstimulering og -vurdering.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du

 • har viden om nyere forskning og teorier om tosprogethed og kendskab til forskellige betingelser for tosproget udvikling
 • har indsigt i teorier om andetsprogstilegnelse
 • kan anvende teorier og forsknings- og udviklingsarbejder om tosprogethed og andetsprogstilegnelse til at udvikle egen praksis
 • kan følge og støtte tosprogede børn, unge og voksnes tilegnelsesproces.

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

 • Tosprogethed og tosproget sprogbrug.
 • Tosproget udvikling.
 • Sprogpædagogik og tosprogethed.
 • Sprogtilegnelsesforskningen set i historisk perspektiv
 • Kognitive, interaktionelle og sociale og socialpsykologiske aspekter ved andetsprogstilegnelse.
 • Indlæringsstrategier.
 • Sprogtilegnelse set i et udviklingsperspektiv.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
28.08.2020

Slut
15.01.2021

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
Fredage kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring