Praktikvejleder til læreruddannelsen

Er du lærer i folkeskolen, og vil du gerne være med til at uddanne kommende kolleger, så er dette modul et godt efteruddannelsesvalg for dig

Dette modul henvender sig til dig, som ønsker at varetage en funktion som praktiklærer i tilknytning til læreruddannelsens praktik, herunder også opgaven som eksaminator ved de lærerstuderendes kompetencemålsprøver i praktik. Studerende, som gennemfører modulet, kan anvende betegnelsen praktikvejleder i læreruddannelsen.

Hvad arbejder du med på modulet?

På modulet arbejdes der med praktik i læreruddannelsen - herunder den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever, og den analytiske dimension, der retter sig mod at kunne undersøge egen og andres praksis.

Indholdet relaterer til praktikkens kompetenceområder: Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde.

Der arbejdes med:

  • Nyeste forskningsbaseret viden om didaktik og forholdet mellem undervisning og læring
  • Iagttagelse, beskrivelse, analyse og vurdering af undervisnings- og læreprocesser
  • Kommunikation og vejledning

Hvordan arbejder vi på modulet?

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg fra undervisere, fælles drøftelser, øvelser og casearbejde, gruppearbejde – med inddragelse af studerende – samt individuelle studier og refleksioner.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Modulet afholdes i Aalborg og/eller Hjørring.

Omfang
’ 7 undervisningsgange á 6 lektioner, studiedage, vejledning og modulprøve.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
08.09.2020

Slut
09.03.2021

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
8.9 + 22.9 + 6.10 + 27.10 + 17.11 + 8.12 + 26.1
Vejledning 9.2 + 16.2 + der vil være mulighed for mailvejledning i uge 9.
Eksamen 9.3

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring