Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Vi anbefaler, at du begynder din uddannelse til læsevejleder med modulet "Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse, som er det grundlæggende læsevejledermodul

Dette modul henvender sig til dig, der gerne vil have et bredere kendskab til skriftsproglige vanskeligheder, og hvordan der kan arbejdes med disse.

Ønsker du at kvalificere din viden om skriftsproglige vanskeligheder, og hvordan du gennem en differentieret indsats kan forebygge, kompensere og undervise i forhold til disse vanskeligheder, så er dette modul noget for dig.

Hvad får du ud af modulet?

På dette modul får du viden om skriftsproglige vanskeligheder og deres fremtrædelsesformer, således at du i praksis bliver i stand til at identificere, afdække, forebygge og afhjælpe vanskelighederne. På denne baggrund kan du vejlede kolleger og øvrige relevante målgrupper i forhold til planlægning og gennemførelse af forebyggende, foregribende, indgribende og inkluderende indsatser.

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med den teoretiske og forskningsbaserede viden, der er relevant i forhold til at få en forståelse af skriftsproglige vanskeligheder, hvilket omfatter læsning, skriftlig formulering, stavning og skrivning. Vi har fokus på henholdsvis forudsigelse og forebyggelse af vanskeligheder samt muligheder for understøttende undervisning eksempelvis gennem differentiering og inkludering.

Du præsenteres ligeledes for udvalgte screeningsmaterialer, læremidler og hjælpemidler, og vi analyserer og vurderer disse i forhold til deres anvendelse i praksis. I undervisningen arbejder vi desuden med vejlednings- og evalueringsteori, så du bliver klædt på til at kunne indgå i en vejledende funktion overfor kolleger og øvrige samarbejdspartnere.

Hvordan arbejder vi på modulet?

På UCN act2learn vægtes det højt, at du får sat din egen praksis i spil og perspektiveret i forhold til teorierne. Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, aktiviteter hvor du som studerende mere aktivt skal indgå i dialog og/eller gruppearbejde og selvstændigt studiearbejde og refleksion.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
27.08.2020

Slut
14.01.2021

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
Torsdage kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring