Elever med særlige behov i matematikundervisningen

Lær bl.a. om teorier om elevers vanskeligheder ved læring af matematik

Indhold

  • Anvendelse af observationer, interview, spørgeskemaer og test til kortlægning af forudsætninger og potentialer hos elever med særlige behov
  • Internationale - og nationale forskningsresultater om læring hos - og undervisning af elever med særlige behov
  • Tidlig indsats og inklusion
  • Differentierede undervisningsmetoder og relevante hjælpemidler på baggrund af konkrete behov
  • Støttemuligheder i og uden for skolen til elever med særlige behov

Læringsmål

Den studerende:

  • Har viden om og kan kende adfærdsbeskrivelser, definitioner, diagnoser der ligger til grund for en kategorisering af elever som havende særlige behov i matematikundervisningen
  • Har viden om internationale- og nationale forskningsresultater om læring hos og undervisning af elever med særlige behov
  • Kan kortlægge en elevs opfattelse, holdning, forudsætninger, potentiale og motivation relateret til elevers særlige behov
  • Kan vejlede om - og angive pædagogiske og didaktiske undervisningstiltag til elever med særlige behov i både klasseundervisningen og specialundervisningen
  • Kan informere og rådgive kolleger, skoleledelse og andre personer der har betydning for udviklingen af undervisningstilbud til elever med særlige behov

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
26.08.2020

Slut
13.01.2021

Tilmeldingsfrist
01.05.2020

Tidspunkt
Onsdage kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring