Pædagogisk viden og forskning

Uddannelsessystemet gennemgår i disse år en omstilling fra ideelle opfattelser af praksis til en analytisk professionalisme, der overvejer, hvad der virker i den pædagogiske praksis. Derfor bliver pædagogisk forskning væsentlig i udviklingen af professionerne

Professionerne får mere og mere viden gennem uddannelsesforskningen. Denne udvikling bliver du en del af på dette modul. Vi ser på pædagogiske paradokser, uddannelsesforskning og deres muligheder for at kunne udvikle din daglige pædagogiske praksis.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Du opnår indsigt i koblingen mellem forskellige vidensformer, og du bliver styrket i at udøve en pædagogisk praksis, hvor forskningsbaseret viden kvalificerer din konkrete praksis. 

Målgruppe

Dette modul henvender sig til alle professioner, der ønsker at arbejde med forskningsinformeret praksis.

Hvad arbejder vi med på modulet?

I modulet pædagogisk viden og forskning bliver du introduceret til en bred vifte af pædagogisk forskning og vidensformer. Her igennem bliver du i stand til at gå bagom forskellige ”sandheder”, samt vurdere på hvilke(t) grundlag disse er funderet.

Hvordan arbejder vi på uddannelsen?

Undervisningen består af forelæsninger, dialog på hele holdet, mindre gruppeøvelser og refleksionsøvelser.

Du afslutter modulet med en prøve.

Hvis du vil tage en fuld PD (60 ECTS)

  • Pædagogisk viden og forskning:10 ECTS
  • Retningsspecifikt valgmodul: 10 ECTS
  • Retningsspecifikt valgmodul: 10 ECTS
  • Valgmodul: 10 ECTS
  • Undersøgelse af pædagogisk praksis: 5 ECTS
  • Afgangsprojekt: 15 ECTS

Obligatoriske moduler

  • Pædagogisk viden og forskning
  • Undersøgelse af pædagogisk praksis
  • Afgangsprojekt

Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
24.08.2020

Slut
11.01.2021

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
Mandage, kl. 08.30-14.30

Start
25.01.2021

Slut
17.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.11.2020

Tidspunkt
Mandage, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring