Gruppe- og organisationspsykologi

Alle, som arbejder med den pædagogiske praksis, har et forhold til grupper og organisationer

Du arbejder sikkert ofte sammen med andre kolleger, og dit arbejde er organiseret på en bestemt måde.

Gruppe og organisationspsykologi drejer sig om, hvad mennesker gør ved hinanden på deres arbejde og hvad arbejdet gør ved os.

  • Hvordan påvirker vi hinanden, når vi udfører vores arbejde?
  • Hvad betyder det for os, når vores arbejde er tilrettelagt, som det er?

Du vil på modulet møde flere begreber, som hjælper dig til at forstå, hvad der menes med ledelse, roller og konflikter, og du vil lære noget om, hvordan du konkret løser konflikter i din professionelle praksis.
Måske kan dit studium føre til, at du selv en dag bliver agent for forandringer på din arbejdsplads?

Hvad får du ud af modulet?

  • Du får viden om de almindeligste teorier inden for området.
  • Du lærer noget om organisationsteori og udvikling.
  • Du lærer at hente og vurdere information om grupper og organisationer.
  • Du lærer at begrunde anvendelsen af forskellige kommunikationsformer.
  • Du lærer at vurdere beslutningsstrukturer og konflikter på arbejdspladsen.
  • Du lærer at samarbejde om at håndtere almindelige konflikter i organisationen.

Læs mere om studieordningens mål i gældende ordning.

Hvad arbejder du med på modulet?

Du får en grundig indføring i de mest kendte teorier på området. Vi giver dig et historisk overblik og finder sammen ud af, hvordan forskellige tanker og ideer om arbejde og menneskers samarbejde griber ind i hinanden. Vi prioriterer dine evner til at analysere meget højt.

Du kommer til at se, hvordan forskellige måder at kommunikere og lede på, både giver medarbejdere mulighed for at forandre sig positivt og mulighed for at opleve problemer og konflikter. Vi vil vise dig nogle af de ”mekanismer” der er på spil på arbejdspladsen, og hvad der kan gøre, at medarbejdere blokerer i forskellige situationer eller forsvarer sig  under vanskelige forhold. 

Hvordan arbejder vi på modulet?

Gruppe og organisationspsykologi er et af de moduler, som de fleste studerende finder allermest vedkommende. Det skyldes, at vi jo arbejder med den enkeltes egen professionelle dagligdag, og den enkeltes selvopfattelse i arbejdslivet. Dermed bliver indholdet i modulet personligt og nærværende.

Vi arbejder meget praksisnært på samtlige undervisningsgange. Konkret sker det ved, at du placeres i en læringsgruppe med 3-4 andre studerende. Her løser I opgaver sammen på de forskelle undervisningsgange, som er stillet af læreren og handler om det stofområde, der bliver gennemgået.

Prøveform

Modulet afsluttes med en prøve, der består af en 10-12 siders skriftlig opgave, som bedømmes eksternt under medvirken af en censor.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
25.01.2021

Slut
17.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.11.2020

Tidspunkt
Mandage kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring