Læring, kontakt og trivsel

Har du et ønske om at arbejde med børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser i relation til læring, kontakt og trivsel?

Er du interesseret i at få viden om årsager til disse funktionsnedsættelser samt kompetencer til at kunne indgå i et samarbejde om en læringsdifferentieret indsats overfor børn, unge og voksne med sådanne funktionsnedsættelser?

Så er dette modul noget for dig.

Hvad får du ud af modulet?

Du vil få en grundlæggende viden om læring, kontakt og trivsel samt årsager til funktionsnedsættelser i relation til læring, kontakt og trivsel. Efter endt modul vil du kunne indhente information, beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats i relation til funktionsnedsættelser.

Du vil være klædt på til at kunne indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats overfor børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser, og du vil på kvalificeret vis kunne begrunde overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte.

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet tager vi udgangspunkt i relevante teorier som grundlag for det specialpædagogiske arbejde med funktionsnedsættelser i relation til læring, kontakt og trivsel. Vi arbejder med afklaring af målgruppen i forhold til forskellige vanskeligheder/diagnoser, herunder udbredelse, årsagsforhold, sværhedsgrad, prognose og implikationer.

Du bliver introduceret for arbejdsformer, metoder og materialer til udvikling af emotionelle og sociale kompetencer samt metoder til informationsindsamling, observation og undersøgelse som grundlag for specialpædagogisk indsats i forhold til den enkelte og det relevante netværk.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at omsætte teorien til din praksis og dine erfaringer. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner/øvelser og individuelle refleksioner.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
27.01.2021

Slut
19.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.11.2020

Tidspunkt
Onsdage kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring