Grundlæggende digitale færdigheder (blended learning)

Vil du uddanne dig til FVU-digitallærer og undervise voksne, som har brug for at udvikle deres digitale færdigheder?

Faget FVU-digital udbydes som virksomhedsrettede forløb og er målrettet deltagere, som har behov for at styrke deres basale færdigheder i digital opgaveløsning indenfor deres jobfunktion.

Modulet 'Grundlæggende digitale færdigheder' er det ene af to obligatoriske moduler i uddannelsen til FVU-digitallærer. Uddannelsen består af følgende moduler og vi anbefaler, at du tager modulerne i denne rækkefølge:

 • Modul 10: Grundlæggende digitale færdigheder
 • Modul 11: FVU undervisning i digitale færdigheder for voksne

Hvad får du ud af modulet?

Det er målet, at du som studerende opnår kompetencer til at

 • håndtere digitale programmer, styresystemer og former for hard- og software
 • vurdere og formidle problemstillinger om digitale teknologier i forhold til en praksiskontekst
 • håndtere, organisere og strukturere data og datakommunikation.

For at opnå disse kompetencer skal du

 • have teoretisk og praktisk viden om digitale teknologier og deres anvendelsesmuligheder i arbejds- og fritidslivet
 • have viden om persondatalovgivning og datasikkerhed samt indsigt i digital dannelse og webetik
 • kunne afdække, herunder analysere og vurdere, digitale forudsætninger og færdigheder i forhold til deltagernes job og hverdagsbehov
 • kunne eksperimentere med – og begrunde valg af digitale teknologier herunder kompenserende IT-værktøjer
 • kunne anvende teoretiske, faglige og digitale teknologiske begreber og koble dem til et hverdagssprog.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Modulet udbydes som blended learning. Det betyder, at der er få undervisningsgange samt en række delopgaver med feedback og vejledning.

Du skal derfor være indstillet på at:

 • arbejde med dit studie i studiegruppe gennem læsning af litteraturen og via besvarelse af successive temaopgaver. Der gives feedback på opgaverne.
 • omsætte din forståelse til praktisk handling ved at foretage en komplet afdækning af en casepersons skriftsproglige færdigheder og forudsætninger.

Den samlende læringsplatform for studieforløbet er Canvas, og første undervisningsgang introduceres læringsform og struktur.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 9.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Blende learning med 3 frammøde gange + en skypeundervisning

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
24.08.2020

Slut
15.01.2021

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
Uge 35-2

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring