Kollegial vejledning

Ønsker du at opnå viden om og færdigheder i at tilrettelægge, lede og indgå i kollegiale lærings- og udviklingsorienterede, kommunikative processer?

Ønsker I i din skole/institution at igangsætte sparring gennem kollegiale vejledningsmetoder? Så kan dette modul omhandlende kollegial vejledning og supervision være noget for dig. Dette modul tager, som tredje del af diplomretningen Supervision og vejledning, fat i de kollegiale vejledningsprocesser.

Hvad får du ud af modulet?

Du kender forskel på forskellige former for vejledning/supervision, og du ved om både mere blide, og forsigtige metoder, metoder der skaber optimisme, og metoder der skubber og forstyrrer bevidst den, eller de, der skal vejledes/superviseres.

Og du har viden om hvad der kræves af aftaler, kontrakter, tid og resurser, for at kollegial vejledning kan blive en succes, der hvor du er, og hvor du ønsker at pleje en vejlednings- eller supervisionskultur på din arbejdsplads.

Læs mere om studieordningens mål i den gældende ordning.

Målgruppe

Modulet retter sig til dig, der arbejder eller ønsker at arbejde med former for vejledningsprocesser, coaching, supervision, der involverer kollegaer og andre samarbejdspartnere.

Hvad arbejder du med på uddannelsen?

På modulet arbejder du med en række vejledningsmetoder, samt forskellige perspektiver på kollegial vejledning og personaleintern supervision. Gennem øvelser, får du muligheden for at opøve dine kommunikative kompetencer i både kollegiale og andre vejledningssituationer som knytter sig til din praksis. Vi arbejder praksisrettet og derfor med, hvorledes du kan implementere din ny viden og dine kompetencer i din daglige praksis.

Hvordan arbejder vi på uddannelsen?

Vi vægter i undervisningen, at du bliver udfordret i at perspektivere din praksis samt dine refleksioner gennem en teoretisk optik. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

I dette modul lægges især stor vægt på øvelser i grupper, samt der kan forekomme ”selvtræning”, dvs. deltagerne mødes udover selve undervisningen for at øve sig i nogle af de metoder, de har lært i undervisningen, således at refleksion over oplevelsen af anvendelsen af forskellige former for kollegial vejledning/supervision giver dette modul et særligt socialt (kollegialt) liv.

Du afslutter modulet med en prøve.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Start
25.08.2020

Slut
12.01.2021

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
Tirsdage kl. 08.30-14.30

Start
26.01.2021

Slut
18.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.11.2020

Tidspunkt
Tirsdage kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring