Afgangsmodul - Sundhedsfaglig (fuld tid)

Har du gennemført moduler svarende til mindst 45 ECTS-point, så er du klar til at gå i gang med diplomuddannelsens afgangsprojekt

Du skal være opmærksom på, at dit afgangsprojekt skal færdiggøres inden for 6 år – regnet fra da du startede dit første diplommodul.

Agangsprojektet afslutter diplomuddannelsen og er fælles for hele det sundhedsfaglige diplomområde. Modulet har et omfang på 15 ECTS-point.

Hvad skal du arbejde med i dit afgangsprojektet

I dit afgangsprojekt arbejder du med en selvvalgt praksisnær problemstilling, som skal afspejle hovedtemaet for de sundhedsfaglige, metodiske og faglige problemstillinger, som du har arbejdet med gennem din diplomuddannelse. Du skal selvstændigt forholde dig problematiserende og kritisk analyserende til din valgte faglige problemstlling. Og du skal inddrage forskningsresultater og anvende videnskabelig metode.

Du vil blive tildelt en personlig vejleder, og du har mulighed for at få op 10 vejledningslektioner. Desuden planlægges et opgaveseminar med deltagelse af alle afgangsstuderende halvvejs i projektet.

Indhold

  • Introduktion til afgangsprojektet
  • Udvidet informationssøgning – særligt tilrettelagt for afgangsprojekt studerende

Afgangsprojektrapporten har et omfang af ca. 30 sider. Eksamen består af en mundtlig eksamination, hvor det skriftlige projekt er bedømmelsesgrundlag.

Læs mere om afgangsmodulet på diplomuddannelsen.

Hvad får du ud af afgangsprojektet?

Dit afgangsprojekt giver dig mulighed for at afprøve, dokumentere og videreudvikle dine personlige og faglige kompetencer til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i konkrete arbejdssammenhænge samt for at udvikle din egen praksis inden for dit valgte sundhedsfaglige emne.

Bestået afgangsprojekt giver dig diplomgraden med titlen SD.

Du vil få et uddannelsesbevis både på dansk og på engelsk.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 12.400,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
15 ECTS

Optagelseskrav
Du skal have afsluttet moduler svarende til mindst 45 ECTS-point. Afgangsprojektet skal færdiggøres indenfor 6 år fra du startede dit første diplommodul

Start
04.11.2019

Slut
24.01.2020

Tilmeldingsfrist
10.09.2019

Tidspunkt
Fuld tid i uge 45-4 + 13.12

Start
09.03.2020

Slut
12.06.2020

Tilmeldingsfrist
15.12.2019

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik