Professionspraksis

Uddannelsesretningen SD i professionspraksis giver dig, som sundhedsprofessionel, mulighed for at fordybe dig i din sundhedsfaglige praksis og videreudvikle dine kompetencer

Uddannelsesretningen tager udgangspunkt i den kliniske praksis og indeholder både monofaglige og tværfaglige moduler. Den giver dig derfor mulighed for at fordybe dig inden for dit fagområde og videreudvikle både generelle, almene og specifikke faglige kompetencer med henblik på at udvikle din praksis.

På denne uddannelsesretning indgår en række temaer, der er centrale for de sundhedsfaglige professioner. Temaerne karakteriseres af overskrifterne på de moduler der indgår:

 • Fra idé til projekt - udviklingsbaseret og forskningsbaseret praksis
 • Smertemodul - akutte smerter
 • Supervision, coaching og mentorskab
 • Sårmodul
Hvad får du ud af uddannelsen?
 • Du opnår indsigt i og viden om teorier og metoder til at undersøge, analysere og kvalificere et specialiseret område, der relaterer sig til udvikling af den sundhedsfaglige praksis
 • Du lærer at varetage komplekse og udviklingsorienterede funktioner både i offentlige og private virksomheder
 • Du lærer at vurdere, dokumentere og formidle problemstillinger i din praksis
 • Du lærer at Initiere og deltage i udviklingsarbejde i din praksis eller inden for et specialiseret område
 • Du lærer at indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig ansvar inden for rammerne af en professionel etik

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Skal du deltage i et udviklingsprojekt eller vil du gerne kunne gå i gang med et?.
  24.01.2019
  Professionspraksis
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulet sætter fokus på klinisk kvalitetsudvikling i forhold til borgerne med demens, ud fra borgerens perspektiv, og der...
  07.01.2019
  Professionspraksis
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulet er rettet mod sundhedsprofessionelle, der ønsker at erhverve kompetencer i forhold til at udvikle og styrke kvalitet,...
  16.05.2019
  Professionspraksis
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Oplever du dig selv som brobygger mellem borgerens ønsker og behov og de lovgivningsmæssige rammer, der er sat?.
  16.05.2019
  Professionspraksis
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.