Sorgrådgivning - udvikling, formidling og forankring af viden

Dette diplommodul bygger ovenpå grundlæggende kompetencer i sorgrådgivning erhvervet i diplommodulet Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis

Modulet har fokus på sorg i et kulturelt perspektiv. Ydermere er der fokus på sorgrådgiverens særlige rolle, herunder omsorg for omsorgsgiver for at forebygge omsorgstræthed og stress. Der arbejdes progressivt i forløbet med læring, formidling og anvendelse i praksis.

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering:

Viden

 • har viden om sorg i et kulturelt perspektiv
 • har viden om sorgrådgiverrollen og didaktik i relation til læreprocesser, formidling og kan reflektere over videnspredning

Færdigheder

 • kan anvende, begrunde og formidle teorier og metoder i relation til rådgivningssamtaler - også interkulturelt i forbindelse med sorg
 • kan planlægge, begrunde, udføre og evaluere undervisning

Kompetencer

 • kan håndtere den kompleksitet, der knytter sig til sorg og søge sparring og/eller supervision ved behov
 • kan udvikle sin professionalitet ift. formidling og sikre og understøtte videnspredning

Indhold

 • Sorgrådgiverens kompetencer og praksis
 • Det tværprofessionelle arbejde med sorg
 • At passe på sig selv i arbejdet med døende og sorgramte
 • Kommunikation og formidling af ny viden til kollegaer
 • Kulturforståelse og interkulturel kommunikation
 • Minder og ritualer

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 8.400,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
5 undervisningsgange

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
Minimum 2 års erfaring fra ansættelsen inden for et eller flere relevante områder.

Start
17.11.2020

Slut
02.12.2020

Tilmeldingsfrist
02.11.2020

Tidspunkt
17.11 + 18.11 + 19.11 + 1.12 + 2.12, alle dage kl. 09.00-15.15
Mundtlig prøve i december

Kontakt

Birgitte Tørring
Udviklingskonsulent

72 69 04 40
bit@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik