Sorgrådgivning - udvikling, formidling og forankring af viden

Dette modul bygger ovenpå de grundlæggende kompetencer i sorgrådgivning fra modulet ”Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis”

Modulet har fokus på sorg i et kulturelt perspektiv. Ydermere er der fokus på sorgrådgiverens særlige rolle, og der arbejdes progressivt i forløbet med læring, formidling og anvendelse i praksis.

Dit udbytte

Med dette modul får du færdighederne til at:

  • håndtere den kompleksitet, der knytter sig til sorg
  • anvende, begrunde og formidle teorier og metoder i relation til sorgstøtte og rådgivningssamtaler - også interkulturelt i forbindelse med sorg
  • planlægge, udføre og evaluere undervisning med fokus på sorgteori og sorgstøtte
  • forebygge omsorgstræthed og stress hos omsorgspersoner, der arbejder med sorgramte og deres nærmeste

Hvem henvender forløbet sig til?

Forløbet er målrettet sygeplejersker, jordemødre, socialrådgivere, lærere, forebyggelsespædagoger, pædagoger, præster og andre sundheds- og velfærdsprofessionelle, som i sit arbejde møder mennesker i sorg.

Fagligt indhold

  • Sorgrådgiverens kompetencer og praksis
  • Det tværprofessionelle arbejde med sorg
  • At passe på sig selv i arbejdet med døende og sorgramte
  • Kommunikation og formidling af ny viden til kollegaer
  • Kulturforståelse og interkulturel kommunikation
  • Minder og ritualer

Praksisnær uddannelse

Tilrettelæggelsen af forløbet og de anvendte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter forløbets læringsmål. Der benyttes forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvor fokus er på aktiv inddragelse af deltagernes erfaring og kompetencer. Læringen dokumenteres løbende i en logbog, som fungerer som selvstændig dokumentation af den faglige og personlige udvikling.

Opbygning og forløb

Forløbet består af 5 undervisningsgange foruden forberedelse og opgaveskrivning. Modulet afsluttes med en kombinationsprøve bestående af et skriftligt oplæg og en mundtlig eksamen.

Vi anbefaler, at du inden dette modul har gennemført modulet ”Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis”, da de to moduler til sammen udgør uddannelsen i sorgrådgivning. Du kan tage dem som selvstændig videreuddannelse eller lade dem indgå i en samlet diplomuddannelse.

Adgangskrav

Optagelse på uddannelsen kræver en mellemlang videregående uddannelse, en bacheloruddannelse, anden relevant uddannelse på niveau med en videregående voksenuddannelse (VVU) eller tilsvarende. Hertil kommer mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det anbefales desuden, at du har erfaring i at arbejde med sorg i kommunalt, regionalt eller andet regi.

Undervisere

I løbet af uddannelse vil du møde undervisere fra Det Nationale Sorgcenter og fra forskningscentret Sorgens kultur, der står for den sorgteoretiske del af uddannelsen. Du vil desuden møde erfarne undervisere fra UCN act2learn, der blandt andet gennem hele forløbet vil arbejde med at implementere din nye viden i praksis.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 8.400,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
5 undervisningsgange

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
Minimum 2 års erfaring fra ansættelsen inden for et eller flere relevante områder.

Start
13.09.2021

Slut
26.11.2021

Tilmeldingsfrist
01.08.2021

Tidspunkt
13.9 + 14.9 + 12.10 + 13.10 + 4.11
Opgaveaflevering 18.11
Eksamen 25.11 + 26.11

Kontakt

Birgitte Tørring
Udviklingskonsulent

72 69 04 40
bit@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik