Forandrings- og læreprocesser

Ønsker du at blive god til at sætte forandrinsg- og læreprocesser i gang i din kliniske praksis?

Er du nysgerrig efter at blive dygtig til at sætte organisatoriske forandrings- og læreprocesser i gang i forhold til patienter/borgere, kolleger og studerende, så er dette modul noget for dig.

Du vil komme til at lære noget om de kompetencer og færdigheder, der styrker dig i at:

  • Hvad forstår ved forandrings- og læreprocesser
  • Forberede og igangsætte forandrings - og læreprocesser
  • Gennemføre forandrings- og læreprocesser
  • Finde drivkræfter til forandrings- og læreprocesser
  • Finde mulige blokeringer for forandrings- og læreprocesser

Inden du starter på modulet skal du udarbejde en praksisbeskrivelse på en A4 side, hvor du beskriver en lille bid fra din praksis til inspiration for både dig selv og de øvrige delt agere. Modulet er tilrettelagt så du hele tiden arbejder med at omsætte teorierne til din praksis.

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet indgår der en række temaer, som er helt centrale for dynamikken og kompleksiteten i forandrings- og læreprocesser. Først og fremmest indgår der et tema om hvad forandringsprocesser er og hvordan forskellige læringsteorier og former for viden kan understøtte og inspirere  faserne i  en forandrings - og læreproces.

Du vil både komme til at arbejde med de pædagogiske, de psykologiske og de samfundsmæssige forudsætninger for det enkelte menneskes læring og forandring. Heriblandt vil du komme til at arbejde med det enkelte menneskes forandring og læring i forhold til:

  • Hvad kan være en drivkraft eller blokering?
  • Hvad kan hæmme eller fremme?
  • Hvilken indflydelse har forskellige forudsætninger som alder og livsform?
  • Hvilken betydning har det kropslige for sundhed?

Desuden får du mulighed for at få undervisning i at søge litteratur og forsknings- og undersøgelsesresultater på UCN's biblioteksdatabase.

Modulet afsluttes med en skriftlig prøve, hvor du skal udarbejde en opgave om en kommende forandrings­ og læreproces i din kliniske praksis.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Modulet er et deltids modul med en arbejdsbelastning svarende til ca. 2½ dag/uge. Herunder ligger der forberedelsetil undervisning, konkret undervisning, individuelle forløb, gruppeopgaver samt eksamen.

I vores undervisningsformer lægger vi vægt på, at du hele tiden bliver trænet i at omsætte teorien i forhold til din praksis og dine erfaringer i et inspirerende fagligt miljø. I undervisningen inddrager vi praktiske eksempler på forandrings- og læreprocesser fra undersøgelser eller forskning.

Vi lægger vægt på at bruge undervisningsformer, hvor du som studerende er aktiv. Modulet er derfor planlagt som et aktion learningsforløb - dvs. en vekselvirkning mellem konkret undervisning, gruppearbejde og løbende initiativer med skabelse af forandringer i egen praksis og organisation.

Hvad får du ud af modulet?

På modulet får du mulighed for at opnå personlige og faglige kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre forandrings- og læreprocesser på den mest hensigtsmæssige måde.

Du kan opnå kompetencer til at reflektere over fordele, ulemper og konsekvenser af forskellige måder at tilrettelægge forandrings- og læreprocesser på. Og sidst men ikke mindst kan du opnå kompetencer til at argumentere for de valg du træffer.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.300,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Arbejdsbelastning: 2,5 arbejdsdage pr. uge

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt professionsbacheloruddannelse - eller - relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse - eller - videregående voksenuddannelse (VVU) taget som regulært forløb.

Start
27.08.2020

Slut
17.12.2020

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
Torsdage i uge 35-51

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik