Forandrings- og læreprocesser

Ønsker du at blive god til at sætte forandrings- og læreprocesser i gang? Og tilrettelægge dem på en måde, der virker?

Er du nysgerrig efter at vide noget om hvordan du kan sætte forandrings- og læreprocesser i gang i forhold til patienter/borgere, kolleger og studerende

Så er dette modul noget for dig.

Du vil komme til at lære noget om de kompetencer og færdigheder, der styrker dig i at:

 • Forberede og igangsætte forandrings- og læreprocesser
 • Gennemføre forandrings- og læreprocesser
 • Finde drivkræfter til forandrings- og læreprocesser
 • Finde mulige blokeringer for forandrings- og læreprocesser

Inden du starter på modulet skal du udarbejde en praksisbeskrivelse på en A4 side, hvor du beskriver en lille bid fra din praksis til inspiration for både dig selv og de øvrige deltagere. Modulet er tilrettelagt så du hele tiden arbejder med at omsætte teorierne til din praksis.

Hvad arbejder vi med på modulet?
På modulet indgår der en række temaer, som er helt centrale for dynamikken og kompleksiteten i forandrings- og læreprocesser. Først og fremmest indgår der et tema om hvad forandringsprocesser er og hvordan forskellige læringsteorier og former for viden kan understøtte og inspirere faserne i en forandrings- og læreproces.

Du vil både komme til at arbejde med de pædagogiske, de psykologiske og de samfundsmæssige forudsætninger for det enkelte menneskes læring og forandring. Heriblandt vil du komme til at arbejde med det enkelte menneskes forandring og læring i forhold til:

 • Hvad kan være en drivkraft eller blokering?
 • Hvad kan hæmme eller fremme?
 • Hvilken indflydelse har forskellige forudsætninger som alder og livsform?
 • Hvilken betydning har det kropslige for sundhed?

Desuden får du mulighed for at få undervisning i at søge litteratur og forsknings- og undersøgelsesresultater på UCN's biblioteksdatabase.

Modulet afsluttes med en skriftlig prøve, hvor du skal udarbejde en opgave om en kommende forandrings- og læreproces i din kliniske praksis.

Hvordan arbejder vi på modulet?
Modulet er et deltids modul med undervisning en gang om ugen. Herudover ligger der forberedelse til undervisning, individuelle forløb, gruppeopgaver samt eksamen.

I vores undervisningsformer lægger vi vægt på, at du hele tiden bliver trænet i at omsætte teorien i forhold til din praksis og dine erfaringer i et inspirerende fagligt miljø. I undervisningen inddrager vi praktiske eksempler på forandrings- og læreprocesser fra undersøgelser eller forskning.

Vi lægger vægt på at bruge undervisningsformer, hvor du som studerende er aktiv. Det gør vi bl.a. ved, at du hele tiden arbejder med 3 niveauer for din læring:

 1. Almindelig undervisning – foredrag
 2. Omsætning af den almindelige undervisning gennem gruppeøvelser
 3. Individuelle refleksioner på baggrund af den almindelige undervisning

Med andre ord er modulet tilrettelagt som en vekselvirkning mellem almindelig undervisning, gruppeøvelser og individuelle refleksioner. Gruppeøvelserne foregår i en fast gruppe med udgangspunkt i opgaver, som underviseren har udarbejdet.

På modulet skal du arbejde i den samme studiegruppe og vi kobler en fast vejleder til gruppen. I gruppeøvelserne kommer du fx til at arbejde med gruppens egne praksiseksempler i forhold til:

 • Forskellige måder at tilrettelægge forandrings- eller læreprocesser på
 • Konkrete konsekvenser af forskellige teoretiske tilgange i tilrettelæggelsen af lærings- eller forandringsprocesser
 • Forskellige former for viden
 • Hvad der kan fremme eller hæmme en forandringsproces
 • Hvilken rolle tid, alder, livsform, sundhed og vaner kan spille i en forandringsproces?

Hvad får du ud af modulet?
På modulet får du mulighed for at opnå personlige og faglige kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre forandrings- og læreprocesser på den mest hensigtsmæssige måde.

Du kan opnå kompetencer til at reflektere over fordele, ulemper og konsekvenser af forskellige måder at tilrettelægge forandrings- og læreprocesser på. Og sidst men ikke mindst kan du opnå kompetencer til at argumentere for de valg du træffer.

Opsummering

Pris
kr. 9.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Arbejdsbelastning: 2,5 arbejdsdage pr. uge

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt professionsbacheloruddannelse - eller - relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse - eller - videregående voksenuddannelse (VVU) taget som regulært forløb

Start
08.01.2018

Slut
13.04.2018

Tilmeldingsfrist
01.11.2017

Tidspunkt
Mandage (primær) og tirsdage

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING