Videnskabsteori og metode

Er du som sundhedsprofessionel interesseret i at styrke din argumentation i faglige diskussioner eller vil du kunne forholde dig kritisk til videnskabelige artikler eller finde ud af hvilken evidens der findes på dit fagområde?

Ønsker du at få styr på videnskabsteori og metode og hvad du kan bruge det til i forhold til din kliniske praksis? Så er dette modul lige noget til dig!

På det første obligatoriske modul i SD vi du arbejde med en række videnskabelige begreber og metoder inden for forskning med relevans for det sundhedsfaglige felt. Begreber og metoder kobles til din viden og erfaring fra praksis og dermed vil du få overblik over de videnskabelige begreber og forskningsmetoder og lære dem at anvende.

Inden du starter på modulet skal du udarbejde en praksisbeskrivelse, hvor du beskriver en udvalgt hændelse i praksis, som du selv har taget del i.
Modulet er tilrettelagt så du hele tiden arbejder med at omsætte teorierne til din praksis.

På diplomuddannelsens valgmoduler refereres og bygges videre på den grundlæggende viden fra dette modul. Derfor anbefaler vi at du tager modulet som indledende modul, hvis du ønsker at gennemføre en fuld diplomuddannelse inden for det sundhedsfaglige område. Men du kan også tage modulet som et selvstændigt modul for de, der har interesse for vidensudvikling i det evidensbaserede sundhedsvæsen.

Er du uddannelet sygeplejerske og vil gerne tage en specialuddannelse, men du har ikke en professionsbachelor i sygepleje eller trænger til at få opfrisket videnskabsteori og metode?

Modulet er også adgangsgivende til specialuddannelserne for sygeplejersker, så som: Specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje, Specialuddannelse for sygeplejersker i kræftsygepleje, Specialuddannelse til sundhedsplejerske og Specialuddannelse for sygeplejersker i borgernær sygepleje.

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet indgår der nogle temaer, som er centrale i hele diplomuddannelsen. På modulet vil du få følgende temaerne præsenteret:

  • Professioner og relationspraksis
  • Vidensformer, videnskabsteori og forskningsmetodologi
  • Argumentationsteori
  • Evidensbaseret praksis
  • Sundheds- og sygdomsopfattelser
  • Faglighed og tværfagligt samarbejde
  • Sundhedspolitik

Du vil komme til at arbejde med videnskabelige tekster, som danner udgangspunkt for den skriftlige prøve, der afslutter modulet.
Desuden får du mulighed for at få undervisning i at søge litteratur og forsknings- og undersøgelsesresultater på UCN's biblioteksdatabase og andre elektroniske ressourcer.

Hvordan arbejder vi på modulet?

I vores undervisningsformer lægger vi vægt på, at du hele tiden bliver trænet i at omsætte teorien i forhold til din praksis og dine erfaringer i et inspirerende fagligt miljø. I undervisningen inddrager vi praktiske eksempler og praksisbeskrivelserne. Vi lægger vægt på at bruge undervisningsformer, hvor du som studerende er aktiv.

Modulet er derfor tilrettelagt som en vekselvirkning mellem på den ene side undervisning i de mere generelle videnskabelige begreber og forskningsmetoder og på den anden side fordybelse i studiegrupper for på denne måde at skabe sammenhæng mellem teori og praksis for den enkelte deltager.

Der skal påregnes tid til forberedelse og opfølgning.

Modulet afsluttes med en individuel skriftlig prøve i form af en ugeopgave.

Hvad får du ud af modulet?

Du bliver rystet til at få endnu større udbytte af de næste moduler du tager på diplomuddannelsen, da du på modulet får mulighed for at opnå personlige og faglige kompetencer til at:

  • Forstå forskellige videnskabsteoretiske positioners betydning for håndteringen af sundheds- og sygdomsopfattelser i konkrete faglige sammenhænge
  • Læse og forstå videnskabelige tekster og til at argumentere for deres validitet og anvendelighed
  • Forstå professionsfaglighed og tværfaglighed i relation til en konkret faglig sammenhæng

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.300,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Studiet er et deltidsmodul med 1 undervisningsdag om ugen, samt ca. 1 dag om ugen til studiegruppeopgaver, selvstudie m.m. Studiet svarer til halvtidsstudie, dvs. ca. 2.5 dags arbejde om ugen.

Point
10 ECTS

Start
17.08.2020

Slut
24.11.2020

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
Mandage (primær) og tirsdage i uge 34-48

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik