Forandringsledelse

På valgmodulet "Forandringsledelse" dykker vi ned i feltet forandringsprocesser set i forhold til ledelsesroller, ledelsesopgaver og ledelsesdilemmaer

Du vil få mulighed for at sætte din egen ledelsespraksis under lup, og du vil få skærpet din evne til at initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser i egen organisation.

Indhold

Fornyelse og udvikling er centrale begreber på det moderne arbejdsmarked, og forandringsledelse har derfor aldrig været vigtigere!

Modulet "Forandringsledelse" giver dig mulighed for at reflektere over de forandringer, der påvirker organisationen. Vores forståelse af forandringer har indflydelse på den måde, vi handler i forhold til dem, og det bliver derfor vigtigt at undersøge forandringer fra flere vinkler for at finde nye forståelser og handlemuligheder til at håndtere dem ledelsesmæssigt.

De centrale temaer er organisatoriske forandringers spændingsfelter, håndtering af individer og relationer i forandringer, meningsfulde strategier og metoder til forandringsledelse og organisatoriske rammer og betingelser for at lede forandringer.

Du får naturligvis mulighed for at arbejde med egne problemstillinger og får dem sat i relief med teorier til at forstå forandringer og med metoder og værktøjer til at lede organisationen og medarbejderne gennem forandringer. På dette valgmodul får du kompetencer inden for:

  • Håndtering af forandrings- og udviklingsprocesser.
  • Refleksion over forandringsprocessers forskellige betydninger.
  • Anvendelse af teorier og metoder til forandringsprocesser i organisationer. 

Arbejdsform

På valgmodulet "Forandringsledelse" arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 7.200,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
5 dage fra kl. 08.30-15.00 (det er inkl. vejledning) + eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
28.10.2019

Slut
16.12.2019

Tilmeldingsfrist
20.09.2019

Tidspunkt
28.10 + 4.11 + 14.11 + 18.11
Vejledning 27.11
Eksamen 16.12

Start
03.04.2020

Slut
10.06.2020

Tilmeldingsfrist
20.03.2020

Tidspunkt
3.4 + 17.4 + 24.4 + 7.5
Vejledning 15.5
Eksamen 10.65

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation