Forandringsledelse

På valgmodulet "Forandringsledelse" dykker vi ned i feltet forandringsprocesser set i forhold til ledelsesroller, ledelsesopgaver og ledelsesdilemmaer

Du vil få mulighed for at sætte din egen ledelsespraksis under lup, og du vil få skærpet din evne til at initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser i egen organisation.

Indhold

Fornyelse og udvikling er centrale begreber på det moderne arbejdsmarked, og forandringsledelse har derfor aldrig været vigtigere!

Modulet "Forandringsledelse" giver dig mulighed for at reflektere over de forandringer, der påvirker organisationen. Vores forståelse af forandringer har indflydelse på den måde, vi handler i forhold til dem, og det bliver derfor vigtigt at undersøge forandringer fra flere vinkler for at finde nye forståelser og handlemuligheder til at håndtere dem ledelsesmæssigt.

De centrale temaer er organisatoriske forandringers spændingsfelter, håndtering af individer og relationer i forandringer, meningsfulde strategier og metoder til forandringsledelse og organisatoriske rammer og betingelser for at lede forandringer.

Du får naturligvis mulighed for at arbejde med egne problemstillinger og får dem sat i relief med teorier til at forstå forandringer og med metoder og værktøjer til at lede organisationen og medarbejderne gennem forandringer. På dette valgmodul får du kompetencer inden for:

  • Håndtering af forandrings- og udviklingsprocesser.
  • Refleksion over forandringsprocessers forskellige betydninger.
  • Anvendelse af teorier og metoder til forandringsprocesser i organisationer. 

Arbejdsform

På valgmodulet "Forandringsledelse" arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 8.000,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
4 undervisningsdage fra kl. 8.30-15.00 + vejledning og eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
05.10.2020

Slut
14.12.2020

Tilmeldingsfrist
31.08.2020

Tidspunkt
5.10 + 19.10 + 2.11 + 16.11
Vejledning 23.11
Eksamen 14.12

Start
09.04.2021

Slut
11.06.2021

Tilmeldingsfrist
31.01.2021

Tidspunkt
9.4 + 16.4 + 23.4 + 7.5
Vejledning 21.5
Eksamen 11.6

Start
04.10.2021

Slut
13.12.2021

Tilmeldingsfrist
20.09.2021

Tidspunkt
4.10 + 11.10 + 1.11 + 15.11
Vejledning 22.11
Eksamen 13.12

Kontakt

Lis Berith Søbygge
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation