Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Hvis du drømmer om at blive endnu bedre til at lede og understøtte samarbejde, arbejdsmiljø, kvalitet og resultater i forhold til din organisations opgaver og behov samt at lede lærings- og udviklingsforløb er det modulet ”Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling” designet til dig

På modulet vil vi arbejde med udvikling og ledelse af professionelle relationer, der understøtter netop kompetencer, kvalitet og resultater i forhold til organisationens opgaver og behov.

Vi vil bl.a. komme omkring:

  • Vilkår og ressourcer med betydning for de professionelle relationer
  • Teorier om magt, motivation, læring og dynamik på gruppe- og individniveau
  • Teorier og metoder til professionelle samtaler, personale- og kompetenceudvikling

Du vil blive styrket i:

  • At identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at indgå i professionelle samtaler og relationer
  • At strukturere og udvikle samarbejde i organisationen ved anvendelse af teknologier, metoder og data
  • At understøtte medarbejdernes læring og kompetenceudvikling individuelt og i fællesskaber
  • At lede lærings- og udviklingsforløb med henblik på realisering af den ønskede effekt for faglighed og opgaveløsning i organisationen

Opsummering

Pris
kr. 14.500,00 momsfri

Prisen er vejledende.
Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
9 dage fra kl. 08.30-15.00 (det er inkl. vejledning) + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
09.01.2019

Slut
12.06.2019

Tilmeldingsfrist
30.11.2018

Tidspunkt
9.1 + 23.1 + 6.2 + 27.2 + 6.3 + 20.3 + 3.4 + 24.4 + 8.5.
Eksamen 12.6.

Start
15.01.2019

Slut
18.06.2019

Tilmeldingsfrist
30.11.2018

Tidspunkt
15.1 + 29.1 + 12.2 + 26.2 + 12.3 + 26.3 + 9.4 + 30.4 + 14.5.
Eksamen 18.6.

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION