Ledelse og coaching

Vil du gerne være i stand til at bruge coaching som ressource i dit lederskab?
 

Med coaching kan du vejlede og motivere dine medarbejdere, og skabe faglig udvikling for den enkelte medarbejder såvel som den samlede organisation.

På valgmodulet "Ledelse og coaching" lærer du at coache medarbejdere og kolleger som ledelsesdisciplin.

Indhold

I rollen som coachende leder åbner du op for dine medarbejderes individuelle potentialer og hjælper dem til at yde deres bedste. Med udgangspunkt i forskellige teoretiske perspektiver på coaching, og ved hjælp af konkrete coachingværktøjer, bliver du klædt bedre på til at motivere og vejlede dine medarbejdere.

Du får blandt andet erfaring med coaching af henholdsvis individer og teams, og indsigt i emner som organisatoriske forestillinger, konflikter og magt som ressource. På det personlige plan får du selvtillid og gode relationer grundet kompetencen i problemløsning mellem mennesker.

Gennem valgmodulet "Ledelse og coaching" får du kompetencer indenfor:

  • Coaching som ledelsesdisciplin
  • Medarbejderudvikling
  • Din rolle som coach

Arbejdsform

På valgmodulet "Ledelse og coaching" arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 8.900,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
5 undervisningsdage fra. 8.30-15.00 + vejledning og eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
07.09.2021

Slut
18.11.2021

Tilmeldingsfrist
15.08.2021

Tidspunkt
7.9 + 21.9 + 5.10 + 12.10 + 26.10
Vejledning 9.11
Eksamen 16.11 + 17.11 + 18.11

Start
16.03.2022

Slut
10.06.2022

Tilmeldingsfrist
15.02.2022

Tidspunkt
16.3 + 30.3 + 20.4 + 4.5 + 18.5
Vejledning 1.6
Eksamen 8.6 + 9.6 + 10.6

Start
06.09.2022

Slut
17.11.2022

Tilmeldingsfrist
15.08.2022

Tidspunkt
6.9 + 20.9 + 4.10 + 11.10 + 25.10
Vejledning 8.11
Eksamen 15.11 + 16.11 + 17.11

Kontakt

Lis Berith Søbygge
Studiesekretær

72 69 17 20
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation

Jette Andreasen
Studievejleder

72 69 17 35
jean@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation