Organisation, udvikling og samskabelse

Samspillet mellem ledelse, organisation og den omgivende verden er komplekst, og det stiller krav til krav til lederopgaven

På dette modul styrker du dine organisatoriske kompetencer. Du får indsigt i, hvordan ledelse, kultur og processer influerer på samspil og opgaveløsning, og du lærer at arbejde reflekteret ind i processer, som knytter sig til strategi og styring.  Du får også redskaber til at identificere, analysere og vurdere sammenhænge mellem organisationsstruktur, - kultur, - processer, strategier og ressourcemæssigt grundlag.

I løbet af modulet beskæftiger du dig med:

  • Teorier om organisation, ledelse, kultur og processer i forhold til organisationen og dens omverden
  • Teorier om strategi og styring, samt metoder til proces- og opgaveledelse
  • Teorier om økonomi- og ressourcestyring.

Modulet klæder dig også på til at vurdere rammevilkår for dit eget ledelsesrum og til at identificere hvilke styringsmæssige og strategiske tiltag, som er mulige i din organisation. Du lærer i den sammenhæng også, hvordan du bedst muligt formidler nye tiltag videre – både til medarbejdere og til andre relevante interessenter i og omkring organisationen.

Med disse kompetencer kan du indgå som en aktiv medarbejder og lederprofil i organisationens styringsmæssige og strategiske processer.

Praksisnær uddannelse med fokus på dine erfaringer

Modulet bygger på en kombination af teorier, værktøjer og praktiske metoder. I løbet af modulet bliver du udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 14.500,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
8 undervisningsdage fra kl. 08.30-15.00 vejledning + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
19.08.2020

Slut
09.12.2020

Tilmeldingsfrist
03.08.2020

Tidspunkt
19.8 + 26.8 + 2.9 + 16.9 + 30.9 + 21.10 + 4.11 + 11.11
Vejledning 18.11
Eksamen 9.12

Start
20.08.2020

Slut
10.12.2020

Tilmeldingsfrist
03.08.2020

Tidspunkt
20.8 + 27.8 + 3.9 + 17.9 + 1.10 + 22.10 + 5.11 + 12.11
Vejledning 19.11
Eksamen 10.12

Start
13.01.2021

Slut
09.06.2021

Tilmeldingsfrist
30.11.2020

Tidspunkt
13.1 + 27.1 + 3.2 + 10.2 + 3.3 + 17.3 + 14.4 + 28.4
Vejledning 12.5
Eksamen 9.6

Start
13.01.2021

Slut
09.06.2021

Tilmeldingsfrist
23.11.2020

Tidspunkt
13.1 + 27.1 + 3.2 + 10.2 + 3.3 + 17.3 + 14.4 + 28.4
Vejledning 12.5
Eksamen 9.6

Start
14.01.2021

Slut
10.06.2021

Tilmeldingsfrist
30.11.2020

Tidspunkt
14.1 + 28.1 + 4.2 + 11.2 + 4.3 + 18.3 + 15.4 + 29.4
Vejledning 6.5
Eksamen 10.6

Start
18.08.2021

Slut
08.12.2021

Tilmeldingsfrist
30.05.2021

Tidspunkt
18.8 + 1.9 + 15.9 + 29.9 + 6.10 + 13.10 + 27.10 + 10.11
Vejledning 17.11
Eksamen 8.12

Start
19.08.2021

Slut
09.12.2021

Tilmeldingsfrist
30.05.2021

Tidspunkt
+19.8 + 2.9 + 16.9 + 30.9 + 7.10 + 14.10 + 28.10 + 11.11
Vejledning 18.11
Eksamen 9.12

Kontakt

Lis Berith Søbygge
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation