Organisation, udvikling og samskabelse

Den store kompleksitet i samspillet mellem ledelse, organisation og den omgivende verden stiller krav til lederopgaven. På modulet Organisation, udvikling og samskabelse styrker du dine organisatoriske kompetencer

Du får indsigt i, hvordan ledelse, kultur og processer influerer på samspil og opgaveløsning. Du lærer at arbejde reflekteret ind i processer, som knytter sig til strategi og styring. 

Du får også redskaber til at identificere, analysere og vurdere sammenhænge mellem organisationsstruktur, -kultur, -processer, strategier og ressourcemæssigt grundlag.

I løbet af modulet beskæftiger du dig med:

  • Teorier om organisation, ledelse, kultur og processer i forhold til organisationen og dens omverden
  • Teorier om strategi og styring
  • Metoder til proces- og opgaveledelse
  • Teorier om økonomi- og ressourcestyring.

Modulet klæder dig på til at vurdere rammevilkår for dit eget ledelsesrum og til at identificere hvilke styringsmæssige og strategiske tiltag, som er mulige i din organisation. Du lærer i den sammenhæng også, hvordan du bedst muligt formidler nye tiltag videre – både til medarbejdere og til andre relevante interessenter i og omkring organisationen.

Med de kompetencer kan du indgå som en aktiv medarbejder og lederprofil i organisationens styringsmæssige og strategiske processer.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 14.500,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8.30-15.00 + vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
12.01.2022

Slut
08.06.2022

Tilmeldingsfrist
15.12.2021

Tidspunkt
12.1 + 26.1 + 9.2 + 2.3 + 16.3 + 6.4 + 20.4 + 4.5
Vejledning 19.5
Eksamen 8.6

Start
13.01.2022

Slut
09.06.2022

Tilmeldingsfrist
15.12.2021

Tidspunkt
13.1 + 27.1 + 10.2 + 3.3 + 17.3 + 7.4 + 21.4 + 5.5
Vejledning 2.6
Eksamen 9.6

Start
17.08.2022

Slut
14.12.2022

Tilmeldingsfrist
15.06.2022

Tidspunkt
17.8 + 24.8 + 7.9 + 21.9 + 5.10 + 26.10 + 9.11 + 16.11
Vejledning 23.11
Eksamen 14.12

Start
18.08.2022

Slut
15.12.2022

Tilmeldingsfrist
15.06.2022

Tidspunkt
18.8 + 25.8 + 8.9 + 22.9 + 6.10 + 27.10 + 10.11 + 17.11
Vejledning 24.11
Eksamen 15.12

Kontakt

Lis Berith Søbygge
Studiesekretær

72 69 17 20
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation

Jette Andreasen
Studievejleder

72 69 17 35
jean@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation