Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse - Ledelse af læring

Ønsker du at kvalificere din ledelse af skolens pædagogiske og didaktiske praksis og udvide dine handlemuligheder i forhold til strategisk kompetenceudvikling?

Indhold

På modulet vil vi arbejde med samtale, feedback og analyse af data, der understøtter netop den pædagogiske og didaktiske praksis og styrker organiseringen af kompetenceudviklingsindsatser.

Vi vil bl.a. komme omkring:

  • Samtaler og data som afsæt for afdækning af mønstre og analyser, der kan videreudvikle rammerne for god undervisning
  • Teorier og metoder til samtaler, strategiarbejde og samarbejde
  • Organisering i læringsmiljøer

Du vil blive styrket i:

  • At identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til samtaler i ledelsesteamet, med den enkelte medarbejder og skolens læringsfællesskaber
  • At strukturere og udvikle samarbejde omkring den pædagogiske og didaktiske udvikling med afsæt i skolens kerneopgave, på et vidensbaseret grundlag
  • Organisering af lærings- og udviklingsforløb

Arbejdsform

På modulet arbejdes der deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal foregå aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenter/undervisere og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsforståelse om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Visualisering af modulprocessen

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 17.000,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Forløbet er tilrettelagt som en række dagsseminarer + internat. Der vil således være en vekselvirkning mellem undervisningsdage og afprøvning af forskellige typer opgaver og undersøgelser i egen organisation samt vejledning i læringsgrupper.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
02.09.2020

Slut
17.12.2020

Tilmeldingsfrist
31.07.2020

Tidspunkt
2.9 + 9.9 + 30.9 + 21.10
Vejledning 28.10
Internat 25.11 + 26.11
Eksamen 16.12 + 17.12

Start
02.02.2021

Slut
01.06.2021

Tilmeldingsfrist
31.12.2020

Tidspunkt
2.2 + 9.2 + 9.3 + 23.3
Vejledning 13.4
Internat 3.5 + 4.5
Eksamen 31.5 + 1.6

Start
02.09.2021

Slut
09.12.2021

Tilmeldingsfrist
31.07.2021

Tidspunkt
2.9 + 16.9 + 30.9 + 14.10
Vejledning 28.10
Internat 10.11 + 11.11
Eksamen 8.12 + 9.12

Kontakt

Lis Berith Søbygge
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation