Skoleledelse

Bliv klædt bedre på til at agere i en skoleledelsespraksis i samspil med forvaltning og skolebestyrelse

På dette modul dykker vi ned i forvaltningsretlige, personalejuridiske og styringsmæssige rammer for skoleledelse. Du arbejder bl.a. med at omsætte centrale teorier, begreber og metoder, knyttet til forvaltningsretlige, personalejuridiske og styringsmæssige rammer til handlinger i din egen ledelsesmæssige praksis samt at identificere behov for egen kompetenceudvikling.

Centrale temaer

  • Folkeskolens formål samt forvaltningsretligt og personalejuridisk grundlag, og lovgrundlagenes betydning for udmøntning af ledelsesopgaven.
  • Styringsmæssige rammer for skolen og betydning for egen ledelsespraksis
  • Skoleledelsens, forvaltningens, skolebestyrelsens og kommunalbestyrelsens ansvarsområder og samspil
  • Identificering af forvaltningsretlige, personalejuridiske og styringsmæssige problemstillinger på skoleområdet
  • Tværprofessionelt og -organisatorisk samarbejde om forvaltningsretlige, personalejuridiske og styringsmæssige problemstillinger med forvaltning, skolebestyrelse og andre relevante aktører.

I løbet af moduler vil der gennem inddragelse af eksterne chefer og konsulenter i undervisningen blive sikret en tæt kobling mellem modulets indhold og praksisfeltet.

Arbejdsform

På modulet arbejdes der deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal foregå aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenter/undervisere og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsforståelse om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

 

Opsummering

Pris
kr. 7.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
16.09.2020

Slut
25.11.2020

Tilmeldingsfrist
31.07.2020

Tidspunkt
16.9 + 23.9 + 7.10 + 21.10
Vejledning 4.11
Eksamen 25.11

Start
03.03.2021

Slut
12.05.2021

Tilmeldingsfrist
31.01.2021

Tidspunkt
3.3 + 10.3 + 24.3 + 14.4
Vejledning 21.4
Eksamen 12.5

Start
01.09.2021

Slut
01.12.2021

Tilmeldingsfrist
31.07.2021

Tidspunkt
1.9 + 15.9 + 29.9 + 13.10
Vejledning 27.10
Eksamen 1.12

Kontakt

Lis Berith Søbygge
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation