Strategisk ledelse

Strategisk ledelse handler om at skabe udvikling og retning

Valgmodulet "Strategisk ledelse" sætter fokus på din strategiske ledelsesopgave og dine strategiske handlemuligheder i praksis, så du kan blive endnu mere kvalificeret til at træffe reflekterede, strategiske beslutninger i et turbulent lederliv.

Indhold

På dette valgmodul bliver du klogere på de mangfoldige teoretiske vinkler, der findes på strategisk ledelse, og på hvordan disse kan omsættes i netop din praksis. Du kommer til at prøve kræfter med at analysere situationen i din virksomhed på både et organisatorisk, markeds- og samfundsmæssigt plan. 

Vi kigger på din rolle og funktion som strategisk leder både ud fra et teoretisk og et praktisk perspektiv. I det teoretiske perspektiv bliver der analyseret og diskuteret ud fra flere videnskabsteoretiske vinkler, som en måde du kan få øje på flere praktiske handlingsperspektiver og netop handle herud fra.

Du dykker ned i din organisations centrale strategiske tekster om dens mission, vision samt andre overordnede strategier. Herudover arbejder vi med, hvordan de strategiske tekster kan realiseres og omsættes på netop det niveau, du er leder. Du bliver klogere på din egen strategiske og taktiske rolle, dit spillerum og dine muligheder. 

Valgmodulet "Strategisk ledelse" kvalificerer dig indenfor:

  • Teoretiske vinkler på strategisk ledelse.
  • Strategisk ledelse i din organisation.
  • Din strategiske og taktiske rolle.

Arbejdsform

På valgmodulet "Strategisk ledelse" arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 8.000,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
4 undervisningsdage fra kl. 8.30-15.00 + vejledning og eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
24.09.2020

Slut
03.12.2020

Tilmeldingsfrist
31.07.2020

Tidspunkt
24.9 + 8.10 + 22.10 + 5.11
Vejledning 12.11
Eksamen 3.12

Start
07.04.2021

Slut
09.06.2021

Tilmeldingsfrist
31.01.2021

Tidspunkt
7.4 + 14.4 + 28.4 + 5.5
Vejledning 19.5
Eksamen 9.6

Start
23.09.2021

Slut
02.12.2021

Tilmeldingsfrist
31.07.2021

Tidspunkt
23.9 + 7.10 + 14.10 + 28.10
Vejledning 11.11
Eksamen 2.12

Kontakt

Lis Berith Søbygge
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation