Teamledelse

Stadig flere opgaver løses i teams - der arbejdes mod fælles mål, løftes i flok, og videndeles. I bedste fald! At etablere og udvikle effektive teams kommer ikke ud af det blå

På valgmodulet "Teamledelse"” klædes du på til at etablere, udvikle og lede teams.

Indhold

Interne relationelle og kommunikative processer er på spil, når mennesker skal samarbejde, og processerne er afgørende i udviklingen af et teamarbejde.

Gennem dette valgmodul lærer du at organisere din medarbejderstyrke. Du lærer om teamorganisering og teamsamarbejde, samt udvikling af medarbejderteams- og grupper.

Du lærer endvidere, hvordan teamorganisering ses i forhold til resten af organisationen, og hvordan teamsamarbejde er en konstruktiv og lærende samarbejdsform i en hverdag med store krav om forandring og fleksibilitet. Du lærer om:

  • Relationelle og kommunikative processer.
  • Teamorganisering og teamsamarbejde.
  • Udvikling af teams effektivitet og performance.

Arbejdsform

På valgmodulet "Teamledelse" arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 8.000,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
4 undervisningsdage fra kl. 8.30-15.00 + vejledning og eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
20.10.2020

Slut
17.12.2020

Tilmeldingsfrist
31.08.2020

Tidspunkt
20.10 + 27.10 + 10.11 + 17.11
Vejledning 1.12
Eksamen 17.12

Start
15.03.2021

Slut
31.05.2021

Tilmeldingsfrist
31.01.2021

Tidspunkt
15.3 + 22.3 + 12.4 + 26.4
Vejledning 10.5
Eksamen 31.5

Start
12.10.2021

Slut
17.12.2021

Tilmeldingsfrist
20.09.2021

Tidspunkt
12.10 + 26.10 + 9.11 + 23.11
Vejledning 30.11
Eksamen 17.12

Kontakt

Lis Berith Søbygge
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation