Viden- og innovationsledelse

Hvordan medvirker du til at få det optimale ud af virksomhedens potentiale? Og hvordan leder du den innovationskraft, som gemmer sig i organisationen?
 

Den kompetente viden- og innovationsledelse bidrager positivt til virksomhedens bundlinje!

Valgmodulet ”Viden og Innovationsledelse” giver dig kompetencer til at lede din organisations udviklingsprocesser. Den store viden, som dine medarbejdere/kolleger rummer hver for sig, vil gennem din facilitering af jeres videndeling og innovationsprocesser føre til gevinster for både bedre arbejdsmiljø og bundlinje. Modulet er for ledere og udviklingsmedarbejdere, der har lyst til udfordre organisationens vanetænkning gennem forståelsen for betydningen af og kompetencerne til at bringe viden i spil.

Indhold
Innovation er på dagsordenen i alle virksomheder, private som offentlige. Med den viden vi har i dag, skal innovation ledes, struktureres og organiseres. Organisationens konkurrenceevne bliver styrket af, at ledelsen skaber gode vilkår for innovation og kreativitet.

På dette valgmodul får du både indsigt i forskellige teorier om innovation, en større forståelse for metoder til ledelse af videndeling og innovative processer samt værktøjer til at analysere og håndtere ledelse og udvikling af innovation i relation til din egen praksis.

Dette valgmodul giver dig kompetencer i at:

  • Lede konkrete videnskabende og/eller innovative processer i en organisatorisk kontekst
  • Identificere egen og organisationens kompetenceudvikling i forhold til aktivering af innovative ressourcer og viden i organisationen
  • Skabe udvikling gennem nye og kreative metoder

Arbejdsform
På valgmodulet ”Viden og Innovationsledelse” arbejdes der deltager-, praksis og procesbaseret. Derfor veksles der mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager få nye perspektiver og handlemuligheder i relation til ledelse af videndeling og innovation i din organisation.

Vi arbejder i UCN act2learn ud fra den læringsfilosofi, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Vi arbejder på modulet og i modulprøven med deltagernes egne cases og oplevelse og indlevelse i praksis er derfor bærende elementer.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 8.000,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
4 undervisningsdage fra kl. 8.30-15.00 + vejledning og eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
25.10.2021

Slut
13.12.2021

Tilmeldingsfrist
15.09.2021

Tidspunkt
25.10 + 01.11 + 8.11 + 15.11
Vejledning 22.11
Eksamen 13.12

Start
14.03.2022

Slut
30.05.2022

Tilmeldingsfrist
15.12.2021

Tidspunkt
14.3 + 28.3 + 4.4 + 25.4
Vejledning 2.5
Eksamen 30.5

Start
10.10.2022

Slut
12.12.2022

Tilmeldingsfrist
15.09.2022

Tidspunkt
10.10 + 31.10 + 7.11 + 14.11
Vejledning 21.11
Eksamen 12.12

Kontakt

Lis Berith Søbygge
Studiesekretær

72 69 17 20
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation

Jette Andreasen
Studievejleder

72 69 17 35
jean@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation