Afgangsprojekt - DOFA

I afgangsprojektet videreudvikler den studerende evnen til at bruge teoretisk viden på analyser og problemstillinger der er relevante for den offentlige forvaltning og administration

Den studerende sættes i stand til at planlægge og kritisk vurdere og diskutere et materiale ud fra en teoretisk og metodisk synsvinkel, og den studerende sættes i stand til at udarbejde en skriftlig fremstilling af komplicerede sammenhænge og problemer.

I afgangsprojektet skal den studerende begrunde og vælge relevante løsningsmodeller og skal på faglig relevant vis håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og integrere det i fremadrettede planlagte forløb.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

 

Opsummering

Pris
kr. 14.500,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
15 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have en uddannelse på akademiniveau, fx Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller Kommunom. Herudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
28.01.2020

Slut
19.06.2020

Tilmeldingsfrist
06.01.2020

Tidspunkt
28.1 + 7.2 + 13.2 + 25.2
Skrivecafe 10.3 + 21.4 + 12.5
Eksamen i uge 25

Start
03.08.2020

Slut
31.12.2019

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
Konkrete datoer følger senere

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation