Afgangsprojekt - DOFA

I afgangsprojektet videreudvikler den studerende evnen til at bruge teoretisk viden på analyser og problemstillinger der er relevante for den offentlige forvaltning og administration

Den studerende sættes i stand til at planlægge og kritisk vurdere og diskutere et materiale ud fra en teoretisk og metodisk synsvinkel, og den studerende sættes i stand til at udarbejde en skriftlig fremstilling af komplicerede sammenhænge og problemer.

I afgangsprojektet skal den studerende begrunde og vælge relevante løsningsmodeller og skal på faglig relevant vis håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og integrere det i fremadrettede planlagte forløb.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

 

Opsummering

Pris
kr. 14.900,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
4 undervisningsdage + eksamen

Point
15 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have en uddannelse på akademiniveau, fx Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller Kommunom. Herudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
25.08.2020

Slut
29.01.2020

Tilmeldingsfrist
30.06.2020

Tidspunkt
25.8 + 1.9 + 8.9 + 15.9
Eksamen i uge 4 2021

Kontakt

Lis Berith Søbygge
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation