Forvaltningsret

Du får med dette modul rigtigt godt styr på spillereglerne for god og juridisk korrekt sagsbehandling

Du vil opnå stor viden om de forvaltningsretlige regler og praksis fra både domstole og Folketingets Ombudsmand. Du bliver dermed bedre rustet til at vurdere og løse forvaltningsretlige problemstillinger og træffe lovlige og korrekte afgørelser.

Kort sagt klædes du på modulet ”Forvaltningsret” på til at foretage korrekt forvaltningsretlig sagsbehandling.

Indhold

På modulet arbejder vi med de juridiske regler for god sagsbehandling. Modulet indeholder derfor bl.a.:

  • Reglerne i forvaltningslov, offentlighedslov og en grundig indføring i de persondataretlige regler
  • Kravene om lovhjemmel og saglig forvaltning
  • Prøvelse af afgørelser ved domstolene, ombudsmanden og administrativ rekurs
  • Retsvirkninger og konsekvenser ved tilsidesættelse af forvaltningsretlige regler
  • God forvaltningsskik

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med forvaltning og administration i en kommune, region eller på en af statens arbejdspladser.

Arbejdsform

På modulet "Forvaltningsret" arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Dette grundmodul udbydes både som enkeltmodul og som en del af en samlet pakke.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 9.000,00 momsfri


Dette grundmodul udbydes både som enkeltmodul og som en del af en samlet pakke.

Ved opstart på grundpakke i efteråret 2020, følges dette hold i 'Forvaltningsret' med opstart i foråret 2021

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
8 dage fra kl. 08.30-15.00 + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have en uddannelse på akademiniveau, fx Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller Kommunom. Herudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
15.01.2021

Slut
31.12.2021

Tilmeldingsfrist
01.01.2021

Tidspunkt
Konkrete datoer kommer senere

Kontakt

Lis Berith Søbygge
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation