HR i den offentlige sektor

Modulets formål er at give den studerende indsigt i HR og personalepolitik i den offentlige sektor samt HR-arbejdets organisering, roller og opgaver

Den studerende får kendskab til begreber, værtøjer og metoder, så de kan agere som professionelle HR-medarbejdere i den offentlige sektor.

Den studerende får indsigt i arbejdet med HR-strategier og en forståelse for organiseringen af HR arbejdet. Endvidere vil den studerende opnå konkrete færdigheder til aktivt og bevidst at arbejde med metoder og værktøjer til at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere i den offentlige sektor.

Læringsmål

Viden og forståelse

Den studerende

  • har viden om personalepolitiske principper i den offentlige sektor og centrale personalepolitiske værktøjer og metoder, samt overenskomster og lovgivning af betydning for personalepolitikken
  • kan forstå betydningen af forskellige organiseringer, roller og opgaver i en HR afdeling og reflektere over praksis i HR arbejdet

Færdigheder

Den studerende

  • kan anvende centrale metoder og redskaber inden for HR området
  • kan vurdere virkningen af konkrete personalepolitiske instrumenter og begrunde og vælge relevante løsninger
  • kan formidle personalepolitiske problemstillinger og løsninger til relevante samarbejdspartnere

Kompetencer

Den studerende

  • kan håndtere komplekse personalepolitiske problemstillinger i den offentlige sektor
  • kan selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde om personalepolitiske udfordringer
  • kan opsøge og vurdere ny viden og værktøjer på området

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 5.500,00 momsfri

Der må påregnes en udgift til bøger.

Modulet følges sammen med studerende fra administrationsbacheloruddannelsen, som er en fuldtidsuddannelse hos UCN. Da modulet følges med fuldtidsuddannelserne, er der derfor garanti for, at det oprettes.

Sted
UCN Business
Hobrovej 85
9000 Aalborg

Omfang
3,5 undervisningsdage + vejledning + eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have en uddannelse på akademiniveau, fx Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller Kommunom. Herudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
28.08.2020

Slut
06.11.2020

Tilmeldingsfrist
07.08.2020

Tidspunkt
28.8 onlineundervisning kl. 08.30-11.45
14.9 kl. 08.30-15.30
28.9 kl. 08.30-15.30
30.9 kl. 08.30-13.45
Eksamensdato følger

Kontakt

Lis Berith Søbygge
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation