Personalejura i den offentlige sektor - DOFA

Forløbet er for dig, der arbejder med personaleforhold inden for HR, administration eller ledelse, og som har brug for at være klædt godt på til at håndtere opgaver i forbindelse med ansættelser, medarbejderforhold og afskedigelser

Formålet med modulet er at give dig et juridisk grundlag for at behandle og træffe afgørelser i konkrete personalesager. Du vil i forløbet komme til at beskæftige dig med retsregler og retspraksis inden for den kollektive arbejdsret og den individuelle ansættelsesret. Herudover behandles de forvaltningsretlige regler af betydning for området, og du vil opnå færdigheder i skriftlig fremstilling af juridisk argumentation.

Indhold

 • Kollektiv arbejdsret
 • Individuel ansættelsesret
 • Tjenestemandsbegrebet
 • Kollektive overenskomster og det fagretlige system
 • Ledelsesretten
 • Ansættelsesforholdets indgåelse samt ændringer i ansættelsesforholdet
 • Lønmodtagers pligter
 • Arbejdsgivers ydelser
 • Ansættelsesforholdets ophør
 • Misligholdelse samt konsekvenser heraf
 • Juridisk fremstilling

Når du har gennemført modulet vil du kunne vurdere personalejuridiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller, ligesom du vil kunne formidle personalejuridiske problemstillinger og løsninger inden for den offentlige sektor. Du får værktøjer til at træffe afgørelser i konkrete personalesager samt opsøge ny viden på området og implementere den i egen praksis.  

Modulet kan tages som en del af forløbet HR Management på diplomniveau eller separat.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 9.000,00 momsfri

Til forløbet må påregnes en udgift på ca. kr. 500,00 pr. person til bøger og materialer.

Modulet følges sammen med studerende fra administrationsbacheloruddannelsen, som er en fuldtidsuddannelse hos UCN. Der er dermed garanti for oprettelse af modulet.

Sted
UCN Business
Hobrovej 85
9000 Aalborg

Omfang
7-8 hele undervisningsdage + vejledning + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have en uddannelse på akademiniveau, fx Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller Kommunom. Herudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
02.11.2020

Slut
22.01.2021

Tilmeldingsfrist
09.10.2020

Tidspunkt
Forløbet vil være 7-8 hele undervisningsdage i perioden uge 45 2020-uge 3 2021. Præcise datoer følger.

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation

Birgitte Nørgaard Jensen
Studievejleder / Uddannelseskonsulent

72 69 17 39
bin@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation