Projektledelse - DOFA

Som medarbejder i en offentlig virksomhed vil man uden tvivl blive en del af løbende forandrings- og udviklingsprojekter, hvilket stiller krav til, at man som medarbejder har kendskab til projektarbejde og projektledelse

Indhold

Modulet gør dig i stand til at planlægge og gennemføre udviklingsprojekter, og du vil få en grundig indføring i begreber og redskaber til projektledelse, herunder:

  • Projekters indhold, type og forløb
  • Planlægning af projekter
  • Projektorganisering
  • Interessenthåndtering og kommunikation
  • Konflikthåndtering
  • Projektledelse og projektstyring

Det får du ud af modulet

Du vil gennem modulet opnå en grundlæggende forståelse for projektarbejdet, og du vil blive klædt på til at deltage aktivt i en projektgruppe, vurdere kravene til et givent projekt og bidrage med løsningsforslag- og metoder i projektarbejdet.

Du vil undervejs i forløbet desuden få mulighed for at arbejde med et konkret projekt fra din egen virksomhed, og dermed bidrage til den konkrete nyudvikling og gennemførelse af et udviklingsprojekt fra din egen praksis

Arbejdsform

På valgmodulet "Projektledelse" arbejdes deltager-, praksis- og procesbaseret, hvorfor der veksles mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager opleve at blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 9.000,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
8 dage fra kl. 08.30-15.00 + vejledning og eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have en uddannelse på akademiniveau, fx Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller Kommunom. Herudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
01.09.2020

Slut
15.12.2020

Tilmeldingsfrist
10.08.2020

Tidspunkt
1.9 + 8.9 + 22.9 + 29.9 + 6.10 + 20.10 + 27.10 + 10.11
Vejledning 24.11
Skrivecafe 1.12
Eksamen 15.12

Kontakt

Lis Berith Søbygge
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation