Genopfriskningskursus for energikonsulenter (EMO)

Kurset henvender sig til dig der allerede er Energikonsulent, både enfamiliehuse-konsulenter (EMO I) og flerfamiliehuse-konsulenter (EMO II), som hvert 3. år skal bestå et genopfriskningskursus

Målgruppe
Energikonsulenter med et dokumenteret EMO grundkursus.

Indhold
Den uddannede kan udvise overblik over og i fornødent omfang beskrive:

  • De specifikke læringsmål for EMO Konsulent I (enfamilieshuse) og EMO Konsulent II (flerfamilieshuse)
  • Nye regler og bekendtgørelser inden for energimærkningsordningen
  • Nyeste tiltag indenfor ordningen, herunder nye metoder og værktøjer
  • Nyeste kvalitetstal indenfor ordningen
  • Typiske fejl i energimærkningsrapporterne

Opbygning
Uddannelsen vil anvende og arbejde med:

  • Tidligere og nye bestemmelser, metoder og værktøjer
  • At formidle klart og tydeligt formål og indhold med energimærkningsordningen for enfamilieshuse og flerfamilieshuse overfor bygningsejer, herunder bl.a. rentabiliteten af besparelsesforslagene
  • At tage ansvar for sin rådgivning
  • At tilegne sig ny viden på området og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang 

Undervisningsform
Genopfriskningskursus for Energikonsulenter (EMO) afsluttes med en prøve, der dokumenterer kursets læringsmål. Kursistens opfyldelsesgrad af læringsmålene vil lægges til grund for bedømmelsen ”Bestået” eller ”Ikke bestået”.

Øvrige kurser indenfor Energiteknologi

Energikonsulent I - som akademimodul

Energikonsulent II - som kursus

Opsummering

Pris
kr. 5.000,00 ekskl. moms

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
1 undervisningsdag kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Optagelseskrav
Dokumentation for bestået EMO grundkursus

Start
01.02.2018

Slut
09.02.2018

Tilmeldingsfrist
17.01.2018

Tidspunkt
1.2 + 9.2

Start
07.03.2018

Slut
15.03.2018

Tilmeldingsfrist
20.02.2018

Tidspunkt
7.3 + 15.3

Start
10.04.2018

Slut
18.04.2018

Tilmeldingsfrist
26.03.2018

Tidspunkt
10.4 + 18.4

Start
29.05.2018

Slut
01.06.2018

Tilmeldingsfrist
14.05.2018

Tidspunkt
29.5 + 1.6

Kontakt

Camilla Baun
Studiesekretær

72 69 16 93
cmb@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION