Genopfriskningskursus for energikonsulenter (EMO)

Kurset henvender sig til dig der allerede er Energikonsulent, både enfamiliehuse-konsulenter (EMO I) og flerfamiliehuse-konsulenter (EMO II), som hvert 3. år skal bestå et genopfriskningskursus

Målgruppe

Energikonsulenter med et dokumenteret EMO grundkursus.

Indhold

Den uddannede kan udvise overblik over og i fornødent omfang beskrive:

  • De specifikke læringsmål for EMO Konsulent I (enfamilieshuse) og EMO Konsulent II (flerfamilieshuse)
  • Nye regler og bekendtgørelser inden for energimærkningsordningen
  • Nyeste tiltag indenfor ordningen, herunder nye metoder og værktøjer
  • Nyeste kvalitetstal indenfor ordningen
  • Typiske fejl i energimærkningsrapporterne

Opbygning

Uddannelsen vil anvende og arbejde med:

  • Tidligere og nye bestemmelser, metoder og værktøjer
  • At formidle klart og tydeligt formål og indhold med energimærkningsordningen for enfamilieshuse og flerfamilieshuse overfor bygningsejer, herunder bl.a. rentabiliteten af besparelsesforslagene
  • At tage ansvar for sin rådgivning
  • At tilegne sig ny viden på området og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang 

Undervisningsform

Genopfriskningskursus for Energikonsulenter (EMO) afsluttes med en prøve, der dokumenterer kursets læringsmål. Kursistens opfyldelsesgrad af læringsmålene vil lægges til grund for bedømmelsen ”Bestået” eller ”Ikke bestået”.

Øvrige kurser indenfor Energiteknologi

Energikonsulent I - som akademimodul

Energikonsulent II - som kursus

Opsummering

Pris
kr. 5.000,00 ekskl. moms

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
1 undervisningsdag kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Optagelseskrav
Dokumentation for bestået EMO grundkursus

Start
18.09.2019

Slut
24.09.2019

Tilmeldingsfrist
04.09.2019

Tidspunkt
18.9 + Eksamen 24.9

Start
21.11.2019

Slut
28.11.2019

Tilmeldingsfrist
07.11.2019

Tidspunkt
21.11 + Eksamen 28.11

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv