Præsentationsteknik

Få styrket din forberedelse, fremførelse og gennemslagskraft

Holder du tit oplæg, præsentationer på personalemøde, foredrag, underviser du eller har du snart en mundtlig eksamen?

Så bliv trænet og få sat fokus på din forberedelse og fremførelse, der kan give dig øget gennemslagskraft. 

På kurset får du konkrete værktøjer, praktisk træning, konstruktiv feedback og videoøvelser, så du oplever fremskridt og kan se din udvikling.

Målgruppe

Kurset kræver ingen forudsætninger for at deltage. Det er designet til dig, som har interesse i at få større gennemslagskraft og blive bedre til at få budskabet igennem.

Indhold

Du bliver præsenteret for teknikker, øvelser og metoder, som gør dig i stand til at få dit budskab igennem til dit publikum. Du lærer at kontrollere dine nerver og analysere kropssprog samt udvikle dit eget kropssprog.

Fokuspunkterne vil være:

  • Forberedelse af en præsentation fra a-z, så du bl.a. sikrer den røde tråd
  • Din gennemslagskraft!
  • Hvordan du fanger publikums interesse
  • Budskabet – hvordan du folder dine pointer ud
  • Kropssprog herunder fremtoning og stemmeføring
  • Håndtering af nervøsitet
  • Visuel præsentationsteknik bl.a. i form af udvikling af fængende PowerPoint-præsentationer

De to dage indeholder en blanding af små teoretiske oplæg og praktiske øvelser, så de nye værktøjer forankres i praksis. Du arbejder med forberedelsen af din egen præsentation, der optages på video og følges op af konstruktiv feedback fra både deltagere og konsulent.

Kurset kan også tilrettelægges og målrettes din virksomhed eller organisations ønsker og specifikke behov. For mere information, kontakt kursuskoordinator Pia Ovesen på telefon 72 69 16 52 eller på mail; pio@ucnact2learn.dk.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Kurset er tilrettelagt som et aktivt undervisningsforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Undervisere

Robert Skovsholt, UCN act2learn

Opsummering

Pris
kr. 3.500,00 ekskl. moms

Du er velkommen til at kontakte kursuskoordinator Pia Ovesen for nærmere info.

Forplejning er inkluderet i prisen.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
2 undervisningsdage kl. 08.30-15.30

Optagelseskrav
Ingen.

Kontakt

Pia Ovesen
Kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation