Præsentationsteknik

Få styrket din forberedelse, fremførelse og gennemslagskraft

Holder du oplæg, præsentationer på personalemøder, foredrag, er du underviser eller har du snart en mundtlig eksamen?

Så bliv trænet i din forberedelse og fremførelse, der kan give dig øget gennemslagskraft.

På kurset får du konkrete værktøjer, praktisk træning, konstruktiv feedback og videoøvelser, så du oplever fremskridt ift. din egen præsentationsteknik.

Målgruppe

Kurset kræver ingen forudsætninger for at deltage. Det er designet til dig, som har interesse i at få større gennemslagskraft og blive bedre til at få budskabet igennem.

Indhold

Du bliver præsenteret for teknikker, øvelser og metoder, som gør dig i stand til at få dit budskab igennem til dit publikum. Du lærer at kontrollere dine nerver og udvikle dit eget kropssprog, så det matcher dit ønskede budskab.

Fokuspunkterne vil være:

 • Forberedelse af en præsentation fra a-z, så du sikrer den røde tråd i din præsentation
 • Hvordan du forøger din gennemslagskraft
 • Hvordan du fanger publikums interesse
 • Hvordan du understøtter dit budskab
 • Hvordan du skaber et kropssprog og stemmeføring der matcher det ønskede
 • Hvordan du håndterer nervøsitet
 • Visuel præsentationsteknik bl.a. i form af udvikling af fængende PowerPoint-præsentationer

Struktur for kurset:

De tre dage indeholder en blanding af små teoretiske oplæg og praktiske øvelser, så de nye værktøjer forankres i praksis. Du arbejder med forberedelsen af din egen præsentation, der optages på video og følges op af konstruktiv feedback fra både deltagere og underviser.

Dag 1:

 • Check in: Forventningsafstemning mellem deltagere og underviser, konkretisering af mål og formål med kurset. 
 • Forberedelse af din præsentation
 • En kort præsentation (mindre end 5 min.)
 • Check out

Dag 2:

 • Check in: Opsamling på læringspointer fra dag 1
 • Fremførelse: Kropssprog, stemmeføring og rummets indretning
 • Mindset: Hvordan du håndterer nervøsitet?
 • Check out

Dag 3:

 • Check in: Opsamling på læringspointer fra dag 2
 • Visuel præsentationsteknik: Hvordan powerpoint, tavle og flip over kan understøtte dit budskab
 • En lang præstation (mere end 10 min.)
 • Check out: Opsamling på hele kurset samt udvikling af egen forankringsguide

Der vil inden undervisningsdagen, samt mellem undervisningsdagene være nogle små opgaver du skal arbejde med, som er med til at understøtte din læreproces, så det du lærer forankres bedre i din adfærd.

Dit udbytte:

 • Bedre til at formidle korte og lange oplæg
 • Større grad af bevidsthed om egne styrker og udviklingsområder ift. præsentationsteknik
 • Sikkert en større lyst til at arbejde yderligere med egen præsentationsteknik

Din virksomheds udbytte:

 • En medarbejder der er bedre til at formidle ift. kunder, samarbejdspartnere og kolleger
 • En medarbejder der kan være med til se hvordan i kan forbedre jeres præsentationsteknik i jeres organisation.
Kurset kan også tilrettelægges og målrettes din virksomhed eller organisations ønsker og specifikke behov. For mere information, kontakt kursuskoordinator Pia Ovesen på telefon 72 69 16 52 eller mail pio@ucnact2learn.dk.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Kurset er tilrettelagt som et aktivt undervisningsforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Undervisere

Robert Skovsholt, UCN act2learn

Opsummering

Pris
kr. 5.850,00 ekskl. moms

Forplejning er inkluderet i prisen.

Vi arbejder på at fastlægge datoer for næste forløb i 2021.

Ved interesse i forløbet, kontakt kursuskoordinator Pia Ovesen for nærmere info.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
3 undervisningsdage fra 08.30-15.30

Optagelseskrav
Ingen.

Kontakt

Pia Ovesen
Kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation