ICDP niveau 1

Brænder du for at skabe kvalitet i mødet mellem børn, unge eller borgeren og dig som professionel fagperson? Så er den certificerede uddannelse i Relations- og Ressourceorienteret Pædagogik (ICDP) noget for dig

Hvad arbejder vi med på uddannelsen?

ICDP er et træningsprogram, hvor der arbejdes med egen relationskompetence. Omdrejningspunktet er at møde børn, unge og borgen med empati, indsigt og respekt.

Uddannelsesforløbet består af:

  • Relationsorienterede teorier fra pædagogik og psykologi suppleret med sociologi og filosofi
  • Analyse af eget samspil og hverdagens små stjernestunde

Hvad får du ud af uddannelsesforløbet?

  • Et fagligt løft og flere kompetencer til at iagttage, beskrive og analysere egne samspilsrelationer
  • En udvidet opmærksomhed på, hvordan du som professionel møder mennesker og indgår i relationer for at understøtte en god udvikling
  • Indsigt i egne ressourcer og betydning
  • Øget arbejdsglæde

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet mod dig, der er ledig eller bliver ledig og gerne vil arbejde med mennesker, fx inden for børn- og ungeområdet, sundhedsområdet, ældreplejen og det socialpædagogiske område.

Uanset arbejdsområder er det afgørende, at den professionelle kan skabe en tillidsfuld og understøttende relation.

Hvordan arbejder vi på uddannelsen?

Uddannelsesforløbet foregår over 6 uger og der vil være 6 undervisningsdage á 6 timer og mellemliggende praksisperioder. I praksisperioderne skal du arbejde med opgaver, som fokuserer på samspillet i dine menneskelige relationer. Som jobsøgende kan det for eksempel være en relation i eget netværk.

Logbog og videofeedback vil indgå i forløbet og der udstedes certificering. Denne certificering i ICDP niveau 1 giver adgang til ICDP niveau 2, hvor der arbejdes med egne vejledningskompetencer.

Undervisere

Underviserne er fra ICDP kompetenceteam på UCN act2learn.

Ansøgning for ledige

Modulet - ICDP niveau 1 - er godkendt på den regionale positivliste.

Når du har fået godkendt forløbet hos din jobkonsulent, tilmelder du dig ved at udfylde den elektroniske tilmelding. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi automatisk en udfyldt og underskrevet blanket AF71 til din jobkonsulent.

Opsummering

Pris
kr. 13.123,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
6 uger på fuld tid. 6 undervisningsdage kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsdagene

Optagelseskrav
Forløbet er godkendt på den Regionale positivliste

Start
25.02.2019

Slut
05.04.2019

Tilmeldingsfrist
12.02.2019

Tidspunkt
Uge 9 til og med uge 14

Kontakt

Pia Ovesen
Studievejleder / kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION
PÆDAGOGIK OG LÆRING

Maria Lovén Bech
Kontorelev

72 69 17 57
malb@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING