Organisation

Professionshøjskolen UCN arbejder med uddannelse, forskning, udvikling og innovation inden for områderne business, pædagogik, sundhed og teknologi

På denne side kan du få informationer omkring UCN som organisation, hvad enten det drejer sig om de centrale beslutningstagere eller organisationens historie.

Vi har cirka 9.400 studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, cirka 9.000 kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og godt 900 ansatte. UCN's aktiviteter er fordelt på en række UCN-adresser i Hjørring, Thisted og Aalborg.

Se organisationsdiagram (PDF).

Beskrivelse, love og regler om professionshøjskolerne

Uddannelses- og Forskningsministeriet har beskrevet målsætning og samarbejde for professionshøjskolerne i Danmark, som du kan tilgå nedenfor. Du kan også læse loven om professionshøjskoler for videregående uddannelser blev offentliggjort den 7. juni 2007 af Undervisningsministeriet.

Tilgå også vedtægten fastlægger de formelle rammer for Professionshøjskolen UCN's virke, herunder den indbyrdes kompetencefordeling mellem bestyrelse, studieråd, direktion m.fl.