Refleksiv Praksislæring

Professionshøjskolen UCN uddanner studerende til en lang række erhverv og professioner i et stadigt mere foranderligt samfund. Vores dimittender skal være parate til at deltage i og udvikle fremtidens samfund og fremtidens arbejdsmarked. Det kræver en helt særlig tilgang til uddannelse.

UCN’s uddannelser baserer sig på Refleksiv Praksislæring (RPL). Vi tror nemlig på, at refleksion er nøglen til at koble teori og praksis. Derfor arbejder vi i UCN med at udvikle en professionsdidaktik, der skaber gode rammer for refleksion – og dermed et højt læringsudbytte. 

Sådan arbejder vi med RPL på UCN

Refleksiv Praksislæring er et fælles udgangspunkt og grundlag, der forener på tværs af funktioner og faglige skel. Vi arbejder bl.a. med at styrke, videreudvikle og integrere RPL i den daglige praksis gennem:

  • Udviklingsprojekter på alle uddannelsesområder
  • Forskningsprojekter om RPL
  • Videndeling og formidling, f.eks. konferencer og seminarer
  • Kompetenceudvikling, f.eks. på UCN’s adjunktforløb

Vil du vide mere?

I Hvidbog om Refleksiv Praksislæring kan du læse om det læringsteoretiske afsæt og de seks didaktiske grundprincipper, der fremmer Refleksiv Praksislæring.

Kontakt

Line Helverskov Horn
Programleder

Tlf.: 72 69 15 58
lihh@ucn.dk