Strategisk rammekontrakt 2018-2021

UCN har i 2018 indgået en Strategisk Rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsminister Tommy Ahlers.

Den strategiske rammekontrakt er gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

UCN’s valg af strategiske mål for kerneopgaverne skal ses i lyset af dels de overordnede ambitioner for de videregående uddannelser og dels UCN Strategi 2020, der er udarbejdet som en retningsgivende ramme for UCN i forhold til de særegne udfordringer og styrkepositioner, som kendetegner UCN’s virkelighed som Danmarks nordjyske professionshøjskole.

UCN vil i kontraktperioden konkret arbejde for at realisere følgende mål:

  1. Styrket læringsudbytte gennem udvikling af læringsformer
  2. Styrket arbejdsmarkedsparathed for kommende dimittender
  3. Bedre viden til uddannelser, professioner og erhverv gennem mere anvendelsesorienteret forskning og udvikling
  4. Efter- og videreuddannelse med styrket værdiskabelse for professioner og erhverv

Hent gældende Strategisk Rammekontrakt 2018-2021 (PDF).

UCN har pr. december 2018 aftalt med UFM, at der foretages en justering af datakilderne for indikatorer under mål 1 i den Strategiske Rammekontrakt. Spørgsmål i den anledning kan stiles til ledelsessekretariatet@ucn.dk.

Kontakt

Spørgsmål vedrørende UCN’s Strategiske Rammekontrakt kan stiles til ledelsessekretariatet@ucn.dk.

Links til tidligere udviklingskontrakter