Uddannelsesudvalget for designuddannelserne

Udvalget er sammensat af personer med kompetencer indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne (designteknolog og PBA digital konceptudvikling) og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for designuddannelserne (designteknolog og PBA digital konceptudvikling) og tilknyttede efter- og videreuddannelseer består af 10 medlemmer og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand):

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Casper Sørensen, Rådgiver og partner, Casper & Co., Frederikshavn, (Formand for udvalget)
Jeanett Kaare, Partner, Weltklasse reklame + pr, Gistrup
Peter Thyregod, Forbundsformand, TL Nord, Aalborg
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Elsebeth Austin, Rektor, Hjørring Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for design. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Tom Nyvang, Lektor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.
Mikkel Drejer Raunslund, Uddannelsesleder Tech College
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Rikke Kjær, Underviser
Malene Blond, Underviser
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Camilla Marie Skytte, Studerende
Mads Balslev Pedersen, Studerende

Kommissorium

Læs kommissorium for designuddannelsernes uddannelsesudvalg (PDF)

Dagsordner og referater

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger