Uddannelsesudvalget for designuddannelserne

Udvalget er sammensat af personer med kompetencer indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne (grafisk designteknolog og professionsbachelor i digital konceptudvikling) og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for designuddannelserne (grafisk designteknolog og professionsbachelor i digital konceptudvikling) og tilknyttede efter- og videreuddannelseer består af 10 medlemmer og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand):

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Jeanett Kaare, Partner, Weltklasse reklame + pr, Gistrup (Formand for udvalget)
Henrik Bloch, Perfion, Aalborg
Susanne Møller Eriksen, Teknisk Landsforbund, Aalborg
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Søren Urup, Mariagerfjord Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for design. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Tom Nyvang, Lektor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.
Mikkel Drejer Raunslund, Uddannelsesleder, Tech College, Aalborg
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Rikke Kjær, Lektor, UCN Designteknolog
Malene Blond, Lektor, UCN Digital Konceptudvikling
3 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Amalie Nathali Aaboe, Studerende, Grafisk Designteknolog
Kathrine Gustavson, Studerende, Digital Konceptudvikling
Kasper Pedersen, Studerende, Digital Konceptudvikling

Kommissorium

Læs kommissorium for designuddannelsernes uddannelsesudvalg (PDF)

Dagsordner og referater

2018

14. februar 2018

14.02.18 Dagsorden (PDF)
14.02.18 Referat (PDF)

11. juni 2018

11.06.18 Dagsorden (PDF)
11.06.18 Referat (PDF)

2017

15. februar 2017

15.02.17 Dagsorden (PDF)
15.02.17 Referat (PDF)

18. april 2017

18.04.17 Dagsorden (PDF)
18.04.17 Referat (PDF)

19. juni 2017

19.06.17 Dagsorden (PDF)
19.06.17 Raferat (PDF)

10. oktober 2017

10.10.17 Dagsorden (PDF)
10.10.17 Referat (PDF)
10.10.17 Præsentation (PDF)

2016

10. februar 2016

10.02.16 Dagsorden (PDF)
10.02.16 Referat (PDF)

7. april 2016

07.04.16 Dagsorden (PDF)
07.04.16 Referat (PDF)

6. juni 2016

06.06.16 Referat (PDF)

14. september 2016

14.09.16 Referat (PDF)
14.09.16 Bilag (JPG)

12. oktober 2016

12.10.16 Dagsorden (PDF)
12.10.16 Referat (PDF)
12.10.16 Bilag (JPG)