Uddannelsesudvalget for fysioterapeut

Uddannelsesudvalgets formål er at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af fysioterapeutuddannelsen om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning.

Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser, herunder ved udvikling af nye lærings- og undervisningsformer samt implementering af evidens og professionsviden relateret til uddannelsesområdet. Uddannelsesudvalget kan herudover på eget initiativ rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet

Uddannelsesudvalget afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke. Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for fysioterapeutuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser består af 10 medlemmer og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand):

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Marianne Kongsgaard, fysioterapeut og praksiskonsulent, Region Nordjylland (formand)
Ulla Britt Mikkelsen, Fysioterapeut Konstitueret leder, Træningsenhed Nord og Forflytning Aalborg Kommune
Malene Gregoire, Ledende Fysioterapeut, Aalborg Universitetshospital
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Christian Warming, rektor, Aalborg Katedralskole
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig tilknytning til professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Thorvaldur Pallison, Fysioterapeut, ph.d. og lektor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU
1 medlem indstillet af Danske Fysioterapeuter
Gitte Nørgaard, Fysioterapeut og Regions formand, Danske Fysioterapeuter
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Lise E. Hansen, lektor og Studiekoordinator v/ UCNfys
Jannie Tygesen Schmidt, Fysioterapeut, Lektor UCNfys
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
Sissal Runadottir Abrahamsen
Kasper Rønnau Mogensen

Tilforordnede

Dorte Drachmann, uddannelsesleder, Fysioterapeutuddannelsen, UCN
Birgitte Folkmann Kure, uddannelseschef, Sundhedsuddannelserne, UCN
Michell Kannegaard-Olesen, områdeleder, UCN act2learn Sundhed, Social- og Neuropædagogik
Janni Ørsnes Christensen, AC-medarbejder, Fysioterapeutuddannelsen, UCN

 

Kommissorium

Læs kommissorium for fysioterapeutuddannelsens uddannelsesudvalg (PDF)

 

Dagsordner og referater

2019

12. marts 2019 

12.03.19 Referat (PDF)

18. juni 2019

18.06.19 Referat (PDF)

2018

27. februar 2018 

27.02.18 Dagsorden (PDF)
27.02.18 Referat (PDF)

19. juni 2018 

19.06.18 Dagsorden  (PDF)
19.06.18 Referat (PDF)

22. november 2018 

22.11.18 Dagsorden  (PDF)
22.11.18 Referat (PDF)

2017

D. 23. NOVEMBER 2017 - Aflyst

 

24. maj 2017

24.05.17 Dagsorden (PDF)
24.05.17 Referat (PDF)

 

2016

30. marts 2016

30.03.16 Referat (PDF)
30.03.16 Dagsorden (PDF)

14. juni 2016

14.06.16 Referat (PDF)
14.06.16 Dagsorden (PDF)

09. november 2016 - aflyst

2015

24. marts 2015

24.03.15 Referat (PDF)
24.03.15 Dagsorden (PDF)

24. november 2015

24.11.15 Referat (PDF)
24.11.15 Dagsorden (PDF)

2014

8. oktober 2014

08.10.14 Dagsorden (PDF)
08.10.14 Referat (PDF)

2. december 2014

02.12.14 Dagsorden (PDF)
02.12.14 Referat (PDF)

2013

4. juni 2013

04.06.13  Dagsorden (PDF) (aflyst)

26. november 2013

26.11.13 Referat (PDF)
26.11.13 Dagsorden (PDF)

2012

6. marts 2012

06.03.12 Referat og Dagsorden (PDF)

12. juni 2012

12.06.12 Dagsorden (aflyst)

22. november 2012

22.11.12 Dagsorden (PDF)
22.11.12 Referat (PDF)