Uddannelsesudvalget for fysioterapeut

Uddannelsesudvalgets formål er at rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af fysioterapeutuddannelsen om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning.

Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser, herunder ved udvikling af nye lærings- og undervisningsformer samt implementering af evidens og professionsviden relateret til uddannelsesområdet. Uddannelsesudvalget kan herudover på eget initiativ rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet

Uddannelsesudvalget afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke. Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for fysioterapeutuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser består af 10 medlemmer og sammensættes således (rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand):

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Marianne Kongsgaard, fysioterapeut og praksiskonsulent, Region Nordjylland (formand)
Christine Nørgaard, Ledende Fysioterapeut, Sygehus Himmerland
Hanne Brusgaard, Fysioterapeut, Træningschef, Træningsenheden Aalborg kommune
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Jette Engelbreth, Rektor, Mariagerfjord Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig tilknytning til professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Thorvaldur Pallison, Fysioterapeut, Phd og Forsker SMI / AAU
1 medlem indstillet af Danske Fysioterapeuter
Gitte Nørgaard, Fysioterapeut og Regions formand, Danske Fysioterapeuter
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Lise E. Hansen, lektor og Studiekoordinator v/ fysioterapeutuddannelsen
Lars Henrik Larsen, lektor v/ fysioterapeutuddannelsen
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde
Ida Jespersgaard
Nasim Gregersen  

Kommissorium

Læs kommissorium for fysioterapeutuddannelsens uddannelsesudvalg (PDF)

Forretningsorden

Læs forretningsorden for fysioterapeutuddannelsens uddannelsesudvalg

 

Dagsordner og referater

2018

Kommende MØDEr afholdes d. 27. februar og d. 5. juni 2018

2017

D. 23. NOVEMBER 2017 - Aflyst

 

24. maj 2017

24.05.17 Dagsorden
24.05.17 Referat

 

2016

30. marts 2016

30.03.16 Referat
30.03.16 Dagsorden

14. juni 2016

14.06.16 Referat
14.06.16 Dagsorden

09. november 2016 - aflyst

2013

4. juni 2013

04.06.13  Dagsorden (aflyst)

26. november 2013

26.11.13 Referat
26.11.13 Dagsorden

2012

6. marts 2012

06.03.12 Referat og Dagsorden

12. juni 2012

12.06.12 Dagsorden (aflyst)

22. november 2012

22.11.12 Dagsorden
22.11.12 Referat

 

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

Servicecentrets HelpDesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger