Uddannelsesudvalget for multimediedesigner og webudvikling

Udvalget er sammensat af personer med kompetencer indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne (multimediedesigner og webudvikling) og personer med kendskab til arbejdsmarkedet

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Uddannelsesudvalget for multimediedesigner og professionsbachelor i webudvikling samt tilknyttede efter- og videreuddannelser. Udvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.
Lars Meyer Hansen, Mediechef - Spar Nord
Christian Bøtker Høj, Cofounder of Skeize
Lars Granat Jensen, Partner og kommunikationschef - KonXion
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
Rune Wisbech Carstensen, Uddannelsesleder - Støvring Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for IT- området. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Tom Nyvang, Lektor på Institut for Kommunikation, Det humanistiske fakultet - Aalborg University
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.
Vakant
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Lisbeth Mathiesen, Adjunkt og koordinator for multimediedesigneruddannelsen
Malthe Kirkhoff Stougaard, Adjunkt og koordinator for professionsbachelor i webudvikling
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.
Louise Lindholt Andersen, studerende på multimediedesigneruddannelsen
Stefan Conradi Bols, studerende på professionsbachelor i webudvikling

Kommissorium

Læs kommissorium for multimediedesigner og webudviklingsuddannelsernes uddannelsesudvalg (PDF)

Dagsordner og referater

2016

3. oktober 2016

03.10.16 Referat

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

IT Helpdesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger