Job og karriere

Læs om dine muligheder for job og efteruddannelse som bioanalytiker.

De fleste bioanalytikere arbejder på sygehuse og hospitaler. De arbejder ofte "bag linjerne" i laboratoriet, men kan også f.eks. tage blodprøver fra patienter. Bioanalytikere kan også arbejde indenfor det private - f.eks. i medicinalindustrien eller indenfor forskning.

Bioanalytikere arbejder med prøver fra patienter, fx blod- og vævsprøver. Nogle prøver tager bioanalytikerne selv, andre får de fra hospitalsafdelinger og praktiserende læger. Analyseresultaterne bliver brugt af lægerne til at fastslå, hvad patienten fejler, og til at holde øje med om behandlingen virker.

Arbejdsfeltet er meget bredt, idet der indgår både komplekst teknologisk udstyr og manuelt arbejde. Arbejdet stiller krav til en bred faglig viden samt selvstændighed, ansvarsfølelse og samarbejdsevne. Det er vigtigt, at analyserne er nøjagtige, da en eventuel behandling er afhængig af korrekt diagnose.

Du kan gå flere veje

Som færdiguddannet kan du gå i flere retninger eller skifte retning i din karriere. På uddannelsen lærer du om alle fem specialer, hvor bioanalytikere typisk arbejder.

  • Klinisk biokemi
  • Klinisk mikrobiologi
  • Klinisk immunologi
  • Patologisk anatomi
  • Fysiologisk nuklearmedicin

Region Nordjyllands hjemmeside, kan du se film om alle fem specialer, og hvad man arbejder med.

Læs videre om job og karriere

- Danske Bioanalytikere
- Region Nordjylland
- UddannelsesGuiden

Videreuddannelse som bioanalytiker

Som uddannet bioanalytiker har du forskellige muligheder for at bygge videre på din uddannelse. Besøg f.eks. Danske Bioanalytikere og se muligheder.

Tag en overbygning i udlandet

Du kan vælge at tage en overbygning i udlandet. Her kan UCN’s internationale kontor hjælpe dig med gode råd og vejledning. Du kan kontakte dem på international@ucn.dk.

Overbygninger på andre uddannelsesinstitutioner

Vi anbefaler, at du altid undersøger dine muligheder for videreuddannelse på www.ug.dk, på de andre danske uddannelsesinstitutioners hjemmesider eller kontakter deres studievejleder, hvis du drømmer om at læse en bestemt overbygning. På UCN kan du få vejledning om efter- og videreuddannelsesmuligheder hos studievejledningen.

Kontaktperson

Ingrid Maria Sørensen
Kontaktperson

Tlf.: 72 69 10 62
ims@ucn.dk