Adgangskrav og optagelse

Sådan søger du om optagelse på byggeteknikeruddannelsen

Studiestart

Der er studiestart på uddannelsen to gange om året: primo september (sommer) og primo februar (vinter).

Studiepladser

  • Studiestart september 2018: der udbydes i alt 80 studiepladser (byggetekniker / bygningskonstruktør)
  • Studiestart februar 2018: der udbydes i alt 56 studiepladser (byggetekniker / bygningskonstruktør)

Ansøgning

Ansøgning til både februar- og septemberoptaget foregår via www.optagelse.dk:

  • kvote 2 senest 15. marts kl. 12.00. NB! Det er vigtigt at søge rettidigt - også selv om du evt. først får dit svendebrev/uddannelsesbevis efter denne dato. Uddannelsesbevis / svendebrev kan uploades til ansøgningen i optagelse.dk indtil d. 5. juli kl. 12.00. Hvis du modtager dit uddannelsesbevis/svendebrev efter denne dato, sendes det på mail til uddannelsens studiesekretær. NB! Det er vigtigt at gøre opmærksom på dette, hvis du først er færdigudlært efter ansøgningsfristen. 
  • kvote 1 senest 5. juli kl. 12.00.

Ansøgningsfristerne gælder uanset om du ønsker sommer- eller vinterstudiestart. Se adgangskrav til kvote 2 og kvote 1.

Svar vedrørende optagelse

Alle ansøgere, der har søgt rettidigt får svar vedrørende optagelse den 28. juli.

  • Har du søgt ledige september-studiepladser efter ansøgningsfristen, får du besked i løbet af august.
  • Har du søgt ledige februar-studiepladser efter ansøgningsfristen, får du besked i løbet af efteråret/vinteren.

Ledige pladser

Du vil stadig have mulighed for at søge evt. ledige studiepladser, selv om du ikke fik søgt inden ansøgningsfristens udløb, da der er efteroptag helt frem til studiestarten i september. Dog er det først muligt at søge, når oversigten over evt. ledige pladser inklusiv ansøgningsskema offentliggøres på forsiden af UCN's hjemmeside d. 28. juli. 

Optagelseskriterier for ledige studiepladser

Ansøgere, der opfylder adgangskrav, og som søger ledige studiepladser, optages efter først til mølle princip.

Vil du have flere praktiske informationer om optagelse eller adgangskrav?

Se listen af links nedenfor hvis du er interesseret i at læse om informationsmøder på UCN, optagelse, SU, IKV, eller lignende.

Studievejledere

Bjarne Sørensen
Studievejleder

Tlf. 72 69 15 04
bjs@ucn.dk
Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind