Uddannelsens indhold

Byggeteknikeruddannelsen giver dig god mulighed for at præge din uddannelse, så den passer til dig og dine ønsker til din fremtidige beskæftigelse

Præg din uddannelse

Kernen i dit uddannelsesforløb er den daglige undervisning og gruppearbejdet omkring semesterprojektet.  Men derudover tilbyder uddannelsen også mulighed for at dygtiggøre dig gennem specialisering inden for et valgfrit emne på 3. semester samt 10 ugers praktikophold på 4. semester.

Som færdiguddannet byggetekniker har du mulighed for at arbejde med planlægning, styring og gennemførelse af mindre bygge- og anlægsopgaver samt arbejde med projektering og fremstilling af industrielt fremstillede, præfabrikerede byggekomponenter.

Dine forudsætninger

Hvis du er interesseret i uddannelsen som byggetekniker, er det sandsynligvis fordi, at du interesserer dig for byggeri og styring af byggeri, men måske ikke kan se dig gennemføre et længere studie som bygningskonstruktør.

Du skal dog også være klar over, at du med en uddannelse som byggetekniker ikke har de samme karrieremuligheder som fx en bygningskonstruktør. De fleste byggeteknikere bliver ansat ved entreprenører som formænd eller entrepriseledere. Det er også muligt at få job ved producenter af byggematerialer som fx betonelementprodukter.

Byggeteknikerstudiet forudsætter, at du er vant til at bruge en computer som arbejdsværktøj – anvende mails, bruge Word og håndtere dokumenter/filer i en filstruktur.

Derudover kan nogle have gavn af at opfriske deres matematik på et af UCN’s forberedelseskurser.

Uddannelsens forløb

På hvert semester undervises og arbejdes der med udgangspunkt i et overordnet tema:

  • 1. semester: Grund og hus
  • 2. semester: Grund og hus
  • 3. semester: Industrialiseret byggeri, speciale
  • 4. semester: Praktik, afgangsprojekt

Obligatorisk del og valgdel

Undervisningen på uddannelsen er opdelt i en obligatorisk del og en valgdel. Den obligatoriske del indeholder følgende emneområder:

  • Alment (24 ECTS): Kommunikation, Arbejdsmetodik, Organisation og samarbejde, Informationsteknologi, Talforståelse og anvendt matematik/fysik, Fremmedsprog
  • Virksomhed (11 ECTS): Virksomhedsdrift og administration, Retsforhold og jura
  • Produktion (19 ECTS): Bygge- og anlægsproduktion, Projektstyring
  • Projektering (23 ECTS): Konstruktion og projektering, Projektstyring
  • Registrering (8 ECTS): Opmåling og afsætning, Tilstandsvurdering

Den obligatoriske del foregår dels via de daglige undervisningstimer og dels via semesterprojekterne, som udarbejdes i grupper hvert semester og afsluttes med en eksamen.

Specialisering undervejs i uddannelsen

På byggeteknikeruddannelsens 3. semester har du mulighed for at fordybe dig fagligt i gennem et specialeforløb. Gennem et skriftligt speciale skal du fordybe dig i et selvvalgt emne og udarbejde en individuel rapport om emnet.

Eksamensform

På byggeteknikeruddannelsen fylder det tværfaglige fokus meget, og derfor er eksamenerne også tværfaglige. Hvert semester afsluttes med en mundtlig projekteksamen, hvor du alene eller i grupper skal redegøre for det projekt, du har arbejdet med det pågældende semester. På de semestre, hvor du har fordybet dig i et speciale, skal der desuden udarbejdes en specialerapport.

Til eksamenerne vil du blive bedømt på din evne til at anvende og kombinere viden fra forskellige fagområder til at skabe en helhedsløsning på dit projekt. Der er ingen traditionelle mundtlige og skriftlige eksaminer i enkeltfag på uddannelsen.

Læs mere om byggeteknikeruddannelsen på siden om studieordning og regelgrundlag.

Studievejledning

Bjarne Sørensen
Studievejleder

Tlf. 72 69 15 04
bjs@ucn.dk