Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen til byggetekniker.

Uddannelsen til byggetekniker tager 2 år og er fordelt på 4 semestre.

Uddannelsens indhold

1. semester - Boligbyggeri

1. semester handler om de grundlæggende byggetekniske discipliner, dokumentation af denne og de metoder, som er involveret. Det handler f.eks. om metoder til grundlæggende projektering og udførelse, materialeforståelse, konstruktionsprincipper og de sociale, miljømæssige og økonomiske sider af byggeri. Det handler også om de matematiske og bygningsfysiske principper, herunder statik, samt tekniske installationer og grundlæggende digital tegning.

2. semester - Byggeri op til 2½ etage

2. semester bygger videre på 1. semester, men tilføjer bl.a. emner indenfor BIM (bygningsinformationsmodellering), kommunikation, økonomistyring, kontraktstyring, entreprenørskab, retsregler og kontraktforhold.

3. semester - Erhverv og præfabrikation

3. semester har især fokus på præfabrikation og metoder til planlægning og styring af processen. Det handler også om samarbejde og ledelse. Det handler også om at arbejde med digital information og data, kontraktforhold og udbudsmateriale og international kommunikation.  

4. semester - Praktik og afslutningsprojekt

- Praktikophold (10 uger)

- Afslutningsprojekt

1-3. semester sammen med bygningskonstruktørstuderende

De første tre semestre af uddannelsen er identiske med bygningskonstruktøruddannelsen. Derfor følger du samme skema og går på samme hold, som de bygningskonstruktørstuderende. Fra 4. semester følger du dit eget uddannelsesforløb med praktik og afgangsprojekt.


Praktik

På uddannelsen til byggetekniker skal du på 4. semester i praktik i 10 uger. Her skal du afprøve teorier og færdigheder i praksis samt tilegne dig ny viden inden for professionen.

Værdifuld indsigt om praksis

Formålet med praktikopholdet er, at du får mulighed for at bruge din opnåede teoretiske viden til løsninger ude i praksis. Gennem praktikken får du værdifuld indsigt i, hvad du kan, og hvilke krav arbejdsmarkedet stiller til dig som byggetekniker. Praktikvirksomheden kan med fordel bruges som sparringspartner ved udarbejdelse af dit afgangsprojekt.

Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får information om Next Step efter studiestart. Læs videre på ucn.dk/nextstep.


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med de virksomheder og organisationer, hvor byggeteknikere arbejder.

Mød lokale virksomheder under studiet

To gange årligt inviteres erhvervslivet til en stor praktik- og jobmesse på campus. Der deltager virksomheder fra alle brancher, som der uddannes til. Her kan du komme til at tale direkte med mange forskellige virksomheder om dine muligheder for job og praktik. Læs mere om MatchMaking her.

Virksomhedsbesøg og gæsteforedrag 

Kontakt til erhvervslivet er en del af uddannelsen. Du vil derfor løbende opleve enten at skulle ud at besøge virksomheder eller, at virksomheder kommer på besøg som led i undervisningen.


Studieformer

På uddannelsen til byggetekniker foregår undervisningen på forskellige måder. Du vil både kunne gennem holdundervisning, gruppearbejde, selvstudie, projektarbejde og besøg af gæsteundervisere.

Dagligdagen på campus er lidt som at møde ind på et job, hvor du sammen med din gruppe skal arbejde på jeres aktuelle projekt.

 

Projektet er dit "job" under uddannelsen

Som studerende er du på campus (næsten) hver dag. Her arbejder du sammen med din projektgruppe omkring semesterprojektet, som samler alle de fag, som du går til undervisning i sideløbende. Projekterne kan fylde meget, og derfor er der god plads på campus til materialer, modeller, computer, skærme, og alt det andet udstyr.

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.


Oplev campus

Uddannelsen til byggetekniker er placeret sammen med flere andre uddannelser på Campus Sofiendalsvej.


Udlandsophold

På uddannelsen til byggetekniker har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Bjarne Sørensen
Studievejleder

Tlf. 72 69 15 04
bjs@ucn.dk