Job og karriere

Som færdiguddannet ergoterapeut har du mange spændende jobmuligheder.

Generelt arbejder ergoterapeuter med mennesker, der har behov for hjælp til at få en bedre hverdag. En hverdag hvor den enkelte kan udføre de aktiviteter som han/hun har lyst til og brug for at udføre. Ergoterapeuter anvender mange forskellige metoder i deres virke, men først og fremmest anvendes hverdagsaktiviteter i træningsøjemed. Ligeledes arbejder ergoterapeuter med at tilpasse aktivitet og omgivelser til den enkelte og dennes behov. Generelt er rådgivning, vejledning, undervisning en central del af ergoterapeutens arbejde.  

Som ergoterapeut kan du både arbejde inden for både det offentlige og det private arbejdsmarked.

Du kan fx søge job her:

På hospitaler

På sundhedscentre

I børneinstitutioner

På genoptrænings- og rehabiliteringscentre

  • I ældreplejen
  • På dagcentre
  • Ved arbejdstilsynet
  • På specialskoler

Du kan starte din egen private praksis inden for fx børneergoterapi, neurologi, arbejdsmiljø eller sundhedsfremme og forebyggelse.

Ergoterapeuter fortæller

Stolt af mit fag
Der ligger mange aha-oplevelser i at finde ud af, hvad det gør ved mennesker at få en funktionsnedsættelse.
Tina Helle, underviser
Tålmodighed
Kunsten ligger i at støtte, motivere og ikke gribe ind,selv om man synes, det går for langsomt eller er for besværligt.
Kristian Liltorp, ergoterapeut
Masser af glæde
Det er superlækkert at se den udvikling, som folk går igennem og at opleve, at de opnår de mål, som de har sat sig.
Marie Schrøder Nørgaard, ergoterapeut