Job og karriere

Som ergoterapeut kan du komme til at arbejde indenfor mange forskellige områder. Her kan du læse om de mange muligheder

Genoptræning på sygehus

Som ergoterapeut kan du arbejde på en række forskellige afdelinger på almindelige afdelinger på almindelige sygehuse. Du kan fx arbejde med handicappede børn, personer med ledsmerter, hofteoperationer og hjerneskade. Dit arbejde består i at undersøge, planlægge og igangsætte patienternes genoptræning. Du bidrage måske med træning og vejledning og med at finde de rette hjælpemidler, så patienten får de bedste betingelser for selv at klare hverdagen igen. Det kan være alt fra kørestole til specielle møbler til særligt bestik og it-hjælpemidler.

Psykiske lidelser

Ergoterapeuter kan støtte personer med forskellige former for psykiske lidelser. Arbejdet består i at afdække den enkeltes problemer og ønsker til dagligdagen og i at rådgive eller træne personen i at udføre dagligdags aktiviteter. Det kan fx være mennesker, der er bange for at være samme med andre. Her kan ergoterapeuten sammen personen lave en handleplan, der består af flere trin, og har en biograftur eller et cafebesøg som mål.

Børneinstitutioner og specialskoler

Her arbejder du med at undersøge, udvikle og genoptræne børn. Du kan også undervise andre faggrupper og forældre i barnets udvikling. Du kommer til at spille en vigtig rolle for forældrene.

Genoptræning i eget hjem

Er du ansat i en kommune, kan din opgave være at vurdere, hvad kommunens borgere har behov for, for at kunne klare hverdagens aktiviteter. Eksempelvis kan en blodprop være skyld i, at den ramte både er blevet delvis lam og samtidig har mistet sin tidsfornemmelse. Som ergoterapeut skal du både hjælpe med den fysiske træning og med den psykiske skade. En dagligdags ting som at tage et bad skal deles op i mindre dele, der hver for sig skal krydses af undervejs. Ellers er risikoen, at tøjet bliver taget af og på igen, men badet bliver glemt

Arbejdsmiljø

Vælger du at beskæftige dig med arbejdsmiljø, har du fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, så de ansatte kan undgå sygdom, arbejdsskader eller arbejdsulykker. Du kan få job som rådgiver i private firmaer eller som tilsynsførende ved arbejdstilsynet, hvor du er med til at sikre et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

Design

Arbejder du med design af hjælpemidler eller ergonomiske møbler, kan du være beskæftiget ved et privat firma eller måske i din egen virksomhed. Dit arbejde består fx i at designe træningsredskaber eller hjælpemidler, der gør hverdagens aktiviteter mulige på trods af handicap. Det kan også være hjælpemidler, som gør det lettere for andre at hjælpe mennesker, der ikke kan selv. Du tænker måske ikke bare på funktion men også på udseende, når du udvikler hjælpemidler eller ergonomiske møbler til hjemmet eller arbejdspladsen.

Dagcentre og plejehjem

Som ergoterapeut kan du gøre en forskel for ældres hverdagsliv, så de kan fastholde de aktiviteter i hverdagen, der har betydning for dem og skaber livskvalitet og livslyst. Du støtter med træning og forskellige former for midler, der fx kompenserer for nedsat funktionsevne.

Flere muligheder…

Som ergoterapeut kan du også videreuddanne dig, forske i ergoterapi eller blive leder.

Ergoterapeuter fortæller

Stolt af mit fag
Der ligger mange aha-oplevelser i at finde ud af, hvad det gør ved mennesker at få en funktionsnedsættelse.
Tina Helle, underviser
Tålmodighed
Kunsten ligger i at støtte, motivere og ikke gribe ind,selv om man synes, det går for langsomt eller er for besværligt.
Kristian Liltorp, ergoterapeut
Masser af glæde
Det er superlækkert at se den udvikling, som folk går igennem og at opleve, at de opnår de mål, som de har sat sig.
Marie Schrøder Nørgaard, ergoterapeut