Job og karriere

Læs om dine muligheder inden for job og efteruddannelse som ergoterapeut.

En ergoterapeut arbejder med mennesker, der har behov for hjælp til at få en bedre hverdag. En hverdag, hvor den enkelte kan udføre de aktiviteter, som han/hun har lyst til og brug for at udføre. Ergoterapeuter anvender mange forskellige metoder i deres virke, men først og fremmest anvendes hverdagsaktiviteter i træningsøjemed. Ligeledes arbejder ergoterapeuter med at tilpasse aktivitet og omgivelser til den enkelte og dennes behov.

Vejledning og undervisning er en vigtig del af arbejdet

Generelt er rådgivning, vejledning og undervisning en central del af ergoterapeutens arbejde, og det kan være både indenfor det offentlige og på det private arbejdsmarked. Du kan fx søge job på hospitaler, sundhedscentre, børneinstitutioner, skoler, genoptrænings- og rehabiliteringscentre og i psykiatrien. Du kan også starte din egen private praksis inden for fx børneergoterapi, neurologi, arbejdsmiljø eller sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs om ergoterapeuter, der fortæller om deres arbejde.

Kristian Liltorp, ergoterapeut ved Aalborg Kommunes Udviklingsteam

Du skal sidde på hænderne

Det bedste ved jobbet er kontakten med mennesker og at se, at det gør en forskel. Det, vi laver, er meget givende for den enkelte person, men også for samfundet. Det sparer samfundet for mange ressourcer, at vi i stedet for plejekrævende borgere har borgere, der er aktivt og kreativt deltagende i deres eget liv.

Jeg arbejder med at støtte voksne med erhvervet hjerneskade i deres eget hjem. Det kan være støtte til jobtræning, til at strukturere de daglige gøremål og til at få hverdagen til at fungere igen med mand, kone og børn. Borgeren støttes i at acceptere sin egen situation og de nye udfordringer, som personen står overfor – det er derfor også yderst vigtigt at borgerens omgivelser/familie forstår, hvilke forandringer og udfordringer dette vil give i hverdagen.

Som ergoterapeut skal du være god til at sidde på dine hænder og være bevidst om at tilpasse hver enkelt aktivitet til den enkelte borger. Kunsten ligger i at støtte, motivere og ikke gribe ind, selv om man synes, det går for langsomt eller er for besværligt. Det er dét, der udvikler borgeren og giver succesoplevelser.

Marie Schrøder Nørgaard, ergoterapeut i Jammerbugt Kommune

Jeg går glad på arbejde hver dag

Marie Schrøder Nørgaard har tabt sit hjerte til ergoterapien. Hun brænder for at hjælpe folk til at klare de basale ting i deres hverdagsliv, og arbejdet skaber også masser af glæde i hendes eget liv. 

Dagen i dag er en milepæl for Margrethe Topholm. Hun fik en blodprop i hjernen for knap fire måneder siden, men hun har klaret de seneste måneders genoptræning så godt, at hun nu kan sige farvel og tak til ergoterapeut Marie Schrøder Nørgaard.

”Det er superlækkert at se den udvikling, som folk går igennem og at opleve, at de opnår de mål, som de har sat sig. Det er hele essensen i, hvorfor jeg er glad for at stå op og gå på arbejde hver morgen. Jeg brænder for at hjælpe folk videre med deres hverdagsliv, så de kan klare de basale ting, som vi andre, der er raske, ikke skænker en tanke, men som er så vigtige at kunne: At tage et bad, at klæde sig på, spise, lave mad, handle ind osv.” siger Marie Schrøder Nørgaard, der er ergoterapeut i Jammerbugt Kommune. Hun er 26 år og blev færdiguddannet for halvandet år siden.

Et tæt samarbejde

Marie Schrøder Nørgaard kendte egentlig ikke noget til ergoterapi, men hun blev straks tændt på uddannelsen, da hun læste om den, og i dag er hun lykkelig for, at hun gik i gang med uddannelsen:

”Jeg har bare valgt helt rigtigt. Det gode ved ergoterapi er, at vi i samarbejde med borgerne skaber forbedringer i deres liv og giver dem mere livskvalitet og mod på livet. Vi befaler ikke, hvad de skal genoptræne, men tager udgangspunkt i det enkelte menneskes vaner, værdier og interesser. Derudfra skaber vi et samarbejde omkring nogle aktiviteter, som kan bringe dem videre med dagligdagen,” siger Marie Schrøder Nørgaard og fortsætter:

”Lige nu træner jeg meget hænder, underarme, ansigt, mund og svælg hos folk, der har fået et brud, der har sclerose eller har fået en blodprop eller hjerneblødning. Men ergoterapi er utroligt alsidigt, og du kan også arbejde med arbejdsmiljø, børn, hjælpemidler eller i socialpsykiatrien,” siger hun.

Efter- og videreuddannelse

Med en professionsbachelor i ergoterapi får du adgang til en lang række fagligt relevante videreuddannelser. 

Diplomuddannelser og kurser

Når du har minimum to års erhvervserfaring som ergoterapeut, har du også mulighed for at tage en diplomuddannelse indenfor det sundhedsfaglige område.

På UCN kan du tage kurser og sundhedsfaglige diplomuddannelser.

Læs mere om kurser og diplomuddannelser på UCN act2learn for ergoterapeuter og sundhedspersonale generelt.

Kandidat og master

Som professionsbachelor har du mulighed for at læse videre på en lang række kandidat- og masteruddannelser. Det kan fx være:

  • Kandidatuddannelsen i ergoterapi
  • Sundhedsfaglige kandidatuddannelser

Alumnenetværk

Bliv medlem af alumnenetværket, der er et netværk for tidligere studerende på ergoterapeutuddannelsen i Aalborg. Gennem nyhedsbrevet vil du blive orienteret om, hvad der foregår på uddannelsen og få invitationer til arrangementer på uddannelsen og på UCN.

Til arrangementer, som eksempelvis Bachelorkonferencen i henholdsvis januar og juli måned, vil der desuden være god mulighed for at netværke med andre tidligere studerende. Det er gratis at være medlem af Alumnenetværket. I enkelte tilfælde opkræves dog et mindre beløb ved deltagelse i arrangementer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra ergoterapeutuddannelsen.

Efter- og videreuddannelsesmuligheder ved UCN act2learn

UCN act2learn udbyder en lang række kurser og videreuddannelser på deltid indenfor alle fagområder. Læs mere om efter- og videreuddannelse ved UCN act2learn.

Overbygninger på andre uddannelsesinstitutioner

Vi anbefaler, at du altid undersøger dine muligheder for videreuddannelse på www.ug.dk, på de andre danske uddannelsesinstitutioners hjemmesider eller kontakter deres studievejleder, hvis du drømmer om at læse en bestemt overbygning. På UCN kan du få vejledning om efter- og videreuddannelsesmuligheder hos studievejledningen.

Tag en overbygning i udlandet

Du kan vælge at tage en overbygning i udlandet. Her kan UCN’s internationale kontor hjælpe dig med gode råd og vejledning. Du kan kontakte dem på international@ucn.dk.

Studievejledning

Marie Bangsgaard Bang
Studievejleder

Tlf. 72 69 10 89
mbb@ucn.dk

Træffes onsdag kl. 09.00-12.00