Studieordning og officielle dokumenter 

Her kan du læse uddannelsens studieordning og officielle dokumenter

Nedenfor finder du studieordningen for ergoterapeutuddannelsen samt karaktergennemsnittet for sundhedsuddannelserne fra de seneste år. Derudover kan du se studieaktivitetsmodellen som viser, hvilke aktiviteter der foregår på uddannelsen.


Studieordning

Ved studiestart september 2016 træder en ny studieordning i kraft for ergoterapeutuddannelsen i Danmark. Uddannelsen varer fortsat 3½ år, og forholdet mellem teoretisk og klinisk undervisning bevares. Der kommer dog justeringer i indhold og tilrettelæggelse af uddannelsen.

Lokale tillæg til studieordningen

Jf. Bekendtgørelsen fra 2008.

Engelsk udgave af studieordning

Jf. Bekendtgørelse fra 2008 og 2016.


Uddannelsen i tal

På denne side har vi samlet en række informationer om uddannelsen til ergoterapeut ved UCN, som gør det enkelt og overskueligt for dig at sammenligne vores indhold og kvalitet med andre uddannelsesinstitutioner.

Karaktergennemsnit efter 7-trinskala:

Forårssemestret 2016

2. semester

 • Modulprøve, Individuelt projekt/Individuel prøve, gennemsnit: 6,8, antal studerende: 34 

4. semester

 • Ekstern prøve, Gruppeprojekt og individuel prøve, gennemsnit: 8,8, antal studerende: 34 

7. semester

 • Modul 14, Bachelorprojekt, gennemsnit: 9, antal studerende: 38
Efterårssemestret 2015

2. semester

 • Modulprøve, Individuelt projekt/Individuel prøve, gennemsnit: 6,2, antal studerende: 35

4. semester

 • Ekstern prøve, Gruppeprojekt/Individuel prøve, gennemsnit: 7,9, antal studerende: 30

7. semester

 • Bachelorprojekt, 
  Gruppeprojekt/Individuel prøve, gennemsnit: 6,7, antal studerende: 35
Forårssemestret 2015

2. semester

 • Modulprøve, Individuelt projekt/Individuel prøve, gennemsnit: 7,5, antal studerende: 40 

4. semester

 • Ekstern prøve, Gruppeprojekt og individuel prøve, gennemsnit: 8,1, antal studerende: 29 

7. semester

 • Modul 14, Bachelorprojekt, gennemsnit: 8,5, antal studerende: 31

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Statistik

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du finde oplysninger om frafald på første studieår, overskridelse af normeret studietid og ledighed for studerende på Professionshøjskolen UCN.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed

Læs om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne: Lov om gennemsigtighed og åbenhed. LBK nr 771 af 10/06/2015


Studieaktivitetsmodel

Studieaktivitetsmodellen viser, hvilke aktiviteter der foregår på uddannelsen. Du kan f.eks. se, hvor mange timer du skal regne med at bruge på forelæsninger, studiebesøg, selvstændig opgaveløsning mv. på de enkelte semestre. Se fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på ergoterapeutuddannelsen.