Studieordning

Studieordning for Jordemoderuddannelsen

ENGELSK UDGAVE AF BEKENDTGØRELSEN /ENGLISH VERSION OF THE MINISTERIAL ORDER