Studieordning

Studieordning for jordemoderuddannelsen er gældende for de 3 jordemoderuddannelser, der er i Danmark.

De overordnede rammer for uddannelserne er altså ens, men kan i deres implementering have forskelligt indhold.


 

Lokale tillæg til studieordningen for jordemoderuddannelsen i Aalborg

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Følg os på Facebook

Optagelse
- Sådan søger du ind