Studieordning og regelgrundlag

Information til studerende, undervisere og censorer vedr. uddannelsens struktur, rammer og regler

Modul- og kursusbeskrivelser fra studieordningen

Praktik

Regelsæt vedr. eksamen

STUDIEAKTIVITETSMODELLEN

Her kan du se studieaktiviteter og krav til arbejdsindsats på læreruddannelsen: 


Til censorer

Censorrapporter udfyldes direkte på Censorformandsskabets hjemmeside: www.censor-it.dk

Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Læreruddannelsen i Aalborg

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Information til censor

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.