Studieordning og regelgrundlag

Information til studerende, undervisere og censorer vedr. uddannelsens struktur, rammer og regler

Studieordning

Regelgrundlag

GÆLDENDE FOR STUDERENDE PÅBEGYNDT UDDANNELSEN AUGUST 2013 OG SENERE

GÆLDENDE FOR STUDERENDE PÅBEGYNDT UDDANNELSEN AUGUST 2007-2012

Instruks vedrørende deltagelsespligt

Regelsæt vedr. eksamen

Censorrapporter

Censorrapporter udfyldes direkte på Censorformandsskabets hjemmeside, www.censor-it.dk

Rammeplan

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Læreruddannelsen i Aalborg

Information til censor

Optagelse
- Sådan søger du ind