Studieordning og regelgrundlag

Information til studerende, undervisere og censorer vedr. uddannelsens struktur, rammer og regler

Praktik

Praktiknøglen

Disse dokumenter er for praktikskoler, praktiklærere og studerende på læreruddannelsen. Dokumenterne beskriver praktikvirksomhed.

Beskrivelser af praktikken (PDF).

Skemaer som viser praktikforløbene

1. praktikniveau (PDF).
2. praktikniveau (PDF).
3. praktikniveau (PDF).

Kompetencemål

Kompetencemål for praktik (PDF).

Tilrettelæggelse af praktikken 

Model til tilrettelæggelse af praktikken på praktikskolen (PDF).
Model til tilrettelæggelse af praktikken på Læreruddannelsen (PDF).

Modulbeskrivelse

1. praktikniveau (PDF).
2. praktikniveau (PDF).
3. praktikniveau (PDF).

Dokumenter i en praktikportfolio

1. praktikniveau  (PDF).
2. praktikniveau (PDF).
3. praktikniveau (PDF).

Evaluering og godkendelse af praktikforløb

Dokument om evaluering og godkendelse praktikforløb (PDF).

Prøven i praktik

1. praktikniveau (PDF).
2. praktikniveau (PDF).
3. praktikniveau (PDF).
Vejledning til kompetencemålsprøve i praktik for eksaminatorer (PDF).

Øvrige links

Værktøjskasse

Praktikinformation - gammel Læreruddannelse

Find information om praktik under den gamle læreruddannelse.

Regelsæt vedr. eksamen

STUDIEAKTIVITETSMODELLEN

Her kan du se studieaktiviteter og krav til arbejdsindsats på læreruddannelsen: 


Til censorer

Censorrapporter udfyldes direkte på Censorformandsskabets hjemmeside: www.censor-it.dk.