Studieordning og regelgrundlag

Information til studerende, undervisere og censorer vedr. uddannelsens struktur, rammer og regler

Praktik

Regelsæt vedr. eksamen

STUDIEAKTIVITETSMODELLEN

Her kan du se studieaktiviteter og krav til arbejdsindsats på læreruddannelsen: 


Til censorer

Censorrapporter udfyldes direkte på Censorformandsskabets hjemmeside: www.censor-it.dk.