Gå til hoved indhold

Et enkeltstående fag kan give kompetence til undervisning på f.eks. aftenskoler, handelsskoler, højskoler, tekniske skoler, social- og sundhedsuddannelser - selvfølgelig afhængig af forudgående uddannelse og kvalifikationer.

Få dækket din deltagerbetaling med op til 10.000 kr. om året

Søg midler i Omstillingsfonden, der har til formål at give medarbejdere på arbejdsmarkedet bedre mulighed for efter- og videreuddannelse. Du skal leve op til tre kriterier for at søge i fonden, og pengene uddeles efter "først til mølle"-princippet.

Hvem kan læse enkeltfag?

Tilrettelæggelse

Undervisningen er tilrettelagt efter de samme betingelser, som er gældende for den ordinære læreruddannelse. Som studerende under Åben Uddannelse afslutter du et fag med eksamen/prøve efter læreruddannelsens bestemmelser.

Det vil fremgå af dit optagelsesbrev, hvilken studieordning du skal følge. Studieordningen kan du se her.

Som studerende under Åben Uddannelse har du ikke mødepligt men deltagelsespligt. Det betyder, at du skal opfylde kravene i modulbeskrivelserne i forhold til at få godkendt modulet. Der er mødepligt til kurser.

Du vil have mulighed for at deltage i undervisningen på følgende måder:

Der oprettes kun hold, hvis der er nok ansøgere til det enkelte fag/kursus. Vi må tage forbehold for, at der kan ske ændringer i forhold til de udmeldte tidspunkter i undervisningen.

Gå til oversigt over enkeltfag

Ansøgningsfrist

Fristen for indsendelse af ansøgning er den 1. juni. Lærerudddannelsen i Hjørring tilbyder desuden vinteroptag, her er ansøgningsfristen den 15. januar. Du kan også søge enkeltfag som online uddannelsestilbud med vinterstart, her er ansøgningsfristen ligeledes den 15. januar. Kontakt en studievejleder for at høre mere.

Åben ansøgningsskema

Efter fristens udløb kan du kontakte en studievejleder for at høre om ledige pladser.

Besked om optagelse

Senest med udgangen af juni/januar måned vil du få svar på, om du er optaget på det ønskede uddannelsesforløb.

LÆS TIL LÆRER PÅ ANDRE MÅDER

Meritlærer

Uddannelsen til meritlærer er for dig, som har en faglig eller pædagogisk uddannelse, du kan få merit for. Du kan læse uddannelsen med fysisk fremmøde eller som online uddannelsestilbud.

Kontakt en studievejleder

Camilla Vindstrup Mortensen

Studievejleder

E-mail:
cvi@ucn.dk
Telefon:
72690466
Træffes kl. 8.00-14.00

Helle Rahbek Thomsen

Studievejleder

E-mail:
hrt@ucn.dk
Telefon:
72690474
Træffes kl. 8.00-14.00