Vil du være ekspert i undervisning? Og spille en vigtig rolle for børn og unge?

Meritlæreruddannelsen er en erhvervsrettet videregående uddannelse, som bygger oven på din forudgående uddannelse. 

Undervisningen på meritlæreruddannelsen er som udgangspunkt tilrettelagt på deltid enten med fremmøde eller som netbaseret uddannelse, hvilket giver dig stor frihed til at tage din uddannelse samtidig med at du passer et arbejde og har familie. Du kan højst tage et år som fuldtidsstudie.  

Du kan målrette din uddannelse mod undervisning af små eller store elever, og du kan specialisere dig inden for de fag, du helst vil undervise i.

Uddannelsen kombinerer faglige og pædagogiske fag. Det betyder, at du både får viden om de fag, du skal undervise i, og lærer at formidle din faglige viden til børn på forskellige klassetrin. Du kommer i praktik én gang i løbet af uddannelsen.

Efter endt meritlæreruddannelse er du fuldgyldig lærer, og du kan få arbejde i folkeskoler, privatskoler, efterskoler og specialskoler, men den viden og de kvalifikationer, du får i løbet af uddannelsen, kan også bruges mange andre steder. Mange læreruddannede underviser f.eks. på højskoler, erhvervsskoler og produktionsskoler.

UCN-adresser
Hjørring: Skolevangen 45
Aalborg: Mylius Erichsens Vej 137

Varighed

3 - 6 år

Sted

Hjørring
Aalborg

Sprog

Dansk

Praktik

I alt 6 uger

Studiestart

August:
Aalborg
Hjørring

Februar:
Hjørring


Søg ind

Hvis du vil begynde din meritlæreruddannelse til august  i Aalborg eller Hjørring, skal du søge ind senest 1. maj.

Vil du begynde i Hjørring til februar, skal du søge ind senest 15. januar.

Læs om optagelse

Studievejledning

Kirsten Larsen
Studievejleder - Hjørring

Tlf.: 72 69 62 17
kal@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Helle Rahbek Thomsen
Studievejleder - Aalborg
Lokale 6.0.34
Tlf.: 72 69 32 14
hrt@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Camilla Thoms Øland
Studievejleder - Aalborg
Lokale 6.0.35
Tlf.: 72 69 04 78
cto@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00