Gå til hoved indhold

Meritpædagog

Uddan dig til pædagog på kun 3 år, imens du arbejder - hvis du er vikar, pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent.
  • Professionsbachelor med merit

  • 3 år

  • Aalborg

  • Studiestart i september

Få dækket din deltagerbetaling med op til 10.000 kr. om året

Søg midler i Omstillingsfonden, der har til formål at give medarbejdere på arbejdsmarkedet bedre mulighed for efter- og videreuddannelse. Du skal leve op til tre kriterier for at søge i fonden, og pengene uddeles efter "først til mølle"-princippet.

Skab et stimulerende og trygt børneliv

Specialiser dig i dagtilbudspædagogik

Med denne specialisering lærer du at skabe et miljø, hvor omsorg, udvikling og læring skaber optimale betingelser for de 0-5 årige. Du bliver ekspert i deres udviklingsbehov, opsporing og forebyggelse af mistrivsel, sprogtilegnelse og -stimulering. Det gælder også i forhold til tosprogede børn, inklusionsarbejde, udsatte børn, forældresamarbejde, leg og bevægelser samt pædagogisk udvikling og læring.

Gør en forskel når livet er svært

Specialiser dig i social- og specialpædagogik

Med denne specialisering kan du hjælpe børn og unge med særlige behov, mennesker med sociale vanskeligheder som f.eks. misbrug, hjemløshed og prostitution eller mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Du bliver ekspert i deres karakteristika og behov og i at sikre omsorg, støtte, læring og udvikling. Du lærer også om lovgivningen på det sociale område og om at forebygge marginalisering og udstødelse.

Mød tre studerende

Guled Farah Samakab  

Hvad er det fedeste ved at læse til meritpædagog?  

Malene Blach  

Hvordan er det sociale på meritpædagoguddannelsen?  

Martin Meldgaard Pedersen  

Hvad er rigtig godt ved uddannelsen til meritpædagog?  

Guled Farah Samakab  

Hvad er det fedeste ved at læse til meritpædagog?  

Malene Blach  

Hvordan er det sociale på meritpædagoguddannelsen?  

Martin Meldgaard Pedersen  

Hvad er rigtig godt ved uddannelsen til meritpædagog?